El consum d'aigua potable de Girona continua baixant des de fa set anys. Cada gironí gasta actualment, en un dia, uns 32 litres menys que el 2007. Si fa set anys, el consum mitjà diari de cada ciutadà empadronat era de 163,77 litres l'any 2013 ha estat de 131,98 litres.

Un dels arguments que el mateix consistori esgrimeix en la memòria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana és "l'increment del cànon de l'aigua" que "ha gravat sensiblement els consums del tercer bloc" i "això ha provocat una moderació en els consums elevats". Per tant, aquells que necessiten un major subministrament,perquè tenen empreses o piscines, s'han anat contenint.

També s'indica que " la tendència de disminució de consum és una constant de l'any 2007 en què hi va haver l'episodi de sequera". Aquell conjunt de mesos amb poca aigua van "generar un seguit d'actuacions per intentar no només reduir el consum sinó modificar els hàbits del consumidor.

Més abonats

Engeneral, l'any 2007 es van consumir 113,63 metres cúbics per cada un dels 49.704 abonats. Set anys més tard, la xifra de clients ha augmentat ens 1.400 abonats i s'ha situat en els 51.103. Tot i aquest increment, la quantitat d'aigua consumida ha viscut un descens força important i s'ha situat en 91,89 metres cúbics per cada client.

En xifres globals, l'estalvi d'aigua de la ciutat és bastant important. El 2007 el consum d'aigua dels gironins va ser de 5.648.036 en metres cúbics. A partir d'aquí la xifra aniria baixant any rere any. El 2008, per exemple la suma ja va quedar-se en 5.166.732 metres cúbics. Anualment, la quantitat va anar-se reduint d'uns 100.000 metres cúbics fins que l'any 2012 va ser de 4.911.447 metres cúbics.

Aquest 2013, hi ha hagut un altre decrement prou important i el global d'aigua consumida s'ha quedat en 4.695.890 m3. La diferència respecte a fa set anys doncs, és d'aproximadament un milió de metres cúbics d'aigua.