Montilivi va formalitzar dilluns els primers passos per crear el denominat Consell d'entitats del barri amb l'objectiu de compartir, coordinar i gestionar els espais i les activitats que es fan a Montilivi. La intenció és programar i col·laborar en la confecció d'activitats (educatives i de lleure, esportives i tradicionals), difondre-les a través de les xarxes socials, correus elèctrònics i altres mètodes i ser més actius en temes i projectes de ciutat com els pressupostos participats, la taula de mobilitat o el Consell Escolar Municipal.