20 de febrer de 2015
20.02.2015

L'impost de vehicles i l'ICIO són els que acumulen més impagaments a Girona

El fraccionament trimestral de l'IBI, en canvi, ha estat un èxit i ja s'aplica en un 43,37 per cent dels rebuts

23.02.2015 | 07:03
Roser Urra i Maria Àngels Planas.

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) són els que més costa de pagar als gironins. En el cas dels vehicles, el percentatge d'impagament es va situar en un 23,98% durant l'any 2014, xifra que també inclou els imports fraccionats i els ajornats. En el cas de l'ICIO, el percentatge d'impagaments va ser del 28,96% al llarg de l'any passat. En canvi, la possibilitat de fraccionar el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per trimestres ha sigut tot un èxit, de manera que un total dels 43,37% dels rebuts s'han abonat amb aquest sistema. Això ha fet incrementar el percentatge de pagament d'aquest impost, que en aquests moments se situa en un 91,83%. Les multes de trànsit també es troben entre les factures que més costen de pagar als gironins.

Segons la memòria de l'àrea d'Hisenda i Gestió Municipal, presentada ahir, els gironins continuen essent en general bons pagadors i el percentatge de persones que deuen impostos al consistori se situa al voltant del 14%, igual que l'any anterior. Mentre que els impostos de vehicles i construccions es troben entre els que acumulen més deutes, l'IBI i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) són els que compten amb percentatges de pagament més elevats: en el cas de l'IAE, només un 5,09% dels rebuts estan pendents de pagar. "El gironí segueix pagant bé, i a més li hem donat facilitats per poder pagar, com ara el fraccionament en el cas de l'IBI", explica la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas.

Planas també destaca que durant el 2014 l'Ajuntament va aprovar el Protocol de Contractació Responsable, que incorpora clàusules socials als contractes públics i garanteix que es reservin certs llocs de treball per a persones de centres especials de treball, empreses d'inserció o entitats sense ànim de lucre. En aquest sentit, s'ha reservat per a aquestes empreses el 4% del capítol 2 del pressupost municipal (el destinat a pagar personal), que són 1,74 milions d'euros. A més a més, les empreses a qui s'adjudiquin contrac?tes d'obra hauran de reservar un lloc de treball especial per cada 250.000 euros de contracte, que podran seleccionar ells mateixos o a través del Servei Municipal d'Ocupació. Pel que fa als contractes de serveis, quan siguin superiors als 65.0000 euros anuals, hauran d'incloure un 5% de treballadors procedents del tercer sector.

La regidora també va destacar que s'han portat a terme diferents mesures d'estalvi i optimització de recursos, tot consolidant la línia endegada en anys anteriors. Una de les més importants ha estat l'agrupament i licitació del contracte de manteniment dels ascensors de tots els equipaments municipals, de manera que s'han pogut estalviar fins a 24.600 euros (un 50% menys que el cost anterior).

Auditoria de riscos laborals

Per la seva banda, la regidora de Serveis Administratius, Roser Urra, assenyala que durant el 2014 es va fer una auditoria de riscos laborals a l'Ajuntament, una obligació que tenen les empreses de més de 500 treballadors però que a Girona mai s'havia dut a terme. Entre altres resultats, s'ha detectat que no tots els treballadors tenen la formació adequada per la feina que estan fent. Al llarg dels propers quatre anys, l'Ajuntament haurà de complir amb totes les mancances detectades, i llavors s'haurà de renovar el pla d'emergència de l'edifici consistorial.

D'altra banda, Urra també indica que les mesures de modernització de l'administració han funcionat bé, ja que han disminuït un 24% el nombre de registres a través de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana i en canvi han augmentat en un 121% els registres a través de la seu electrònica i altres instruments similars.

Finalment, Urra assenyala que la implantació del volant històric d'empadronament a finals de 2013 ha permès reduir en un 72% el nombre de certificats del padró municipal d'habitants emesos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit