19 de juny de 2015
19.06.2015

Salut posarà en marxa dilluns el Codi Risc Suïcidi a Girona

L'any 2013 a Catalunya es van produir 537 morts per suïcidi, una taxa de 7,2 morts per 100.000 habitants

19.06.2015 | 13:09

Aquest dilluns, el departament de Salut posarà en marxa el Codi Risc Suïcidi a la Regió Sanitària de Girona, un nou protocol que pretén disminuir les temptatives de suïcidi i la repetició. A través de la definició d'un circuit per a gestionar de manera homogènia de les persones de risc identificades pels centres de la xarxa pública de salut, es vol reduir una de les primeres causes de mortalitat evitable. I és que des del 2007, les morts per suïcidi superen les causades per accidents de trànsit. Segons les dades de Salut, l'any 2013 a Catalunya es van produir 537 morts per suïcidi, una taxa de 7,2 morts per 100.000 habitants.

Les estadístiques no registren les temptatives autolítiques, però s´estima que hi ha 20 temptatives per cada suïcidi consumat. En general, les temptatives són més elevades entre les dones que en els homes, tot i que la mortalitat és més elevada entre els homes perquè solen utilitzar mètodes més radicals. El 86% de les persones que han intentat suïcidar-se presenten diagnòstics psiquiàtrics, essent la depressió major el principal factor de risc del suïcidi.

Seguint les recomanacions de l'OMS i amb l'objectiu de disminuir la mortalitat, augmentar la supervivència de la població atesa per conducta suïcida i prevenir la repetició de temptatives autolítiques en els pacients d´alt risc, des de l'any passat s'està implantant el Codi Risc Suïcidi, que dilluns arriba a la Regió Sanitària de Girona, excepte a la zona de l'Alt Maresme.

El Codi defineix el circuit a seguir davant d´una temptativa de suïcidi. El primer avís el rep normalment el 061, ja sigui via telefònica, presencialment per una activació d´atenció, o per qualsevol altre agent de salut. El 061 CatSalut Respon garantirà el control i el seguiment de tots els casos i realitzarà una primera enquesta, a partir de la qual es determinaran els recursos a mobilitzar segons el grau de gravetat del cas. En els casos en què hi ha una necessitat d´assistència, aquesta es dóna in situ i es trasllada el pacient a un centre hospitalari, si és necessari. El pacient ja és visitat pel psiquiatre durant el mateix ingrés. En el cas que es determini que hi ha un risc alt o moderat de suïcidi, es programarà una visita a un centre de salut mental en un termini màxim de deu dies. Si es tracta d´un menor, aquesta visita serà dins els tres dies següents. El 061 CatSalut Respon farà un seguiment telefònic proactiu post alta del pacient al cap d´un mes, per garantir que hagi acudit a la visita programada al centre de salut mental.

Com que a les comarques gironines tota l'atenció a la salut mental està gestionat per un sol proveïdor, l'Institut d'Assistència Sanitària, part dels objectius que persegueix el codi ja estan consolidats dins l'operativa habitual d'atenció davant d'una temptativa de suïcidi. Les millores més evidents que comportarà la implantació del Codi a la demarcació seran el fet que l´activació del 061 CatSalut Respon garantirà el control i el seguiment de tots els casos i garantirà la continuïtat assistencial, ja que la derivació a la xarxa de salut mental s´ha de fer dins uns terminis fixats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook