La recollida de residus amb el sistema de «porta a porta» començarà cap a l'estiu en 425 habitatges del barri de Campdorà i de la Vall de Sant Daniel. Abans hi haurà sis mesos de formació i pedagogia als veïns d'aquestes dues zones de la ciutat, on viuen 879 persones. També hi haurà dues audiències públiques on es podran fer preguntes concretes i es resoldran tots els possibles dubtes que puguin anar sorgint. Per fer pedagogia del «porta a porta» que es farà a Campdorà i a la Vall de Sant Daniel, una actuació avançada per Diari de Girona, es contactarà amb empreses especialitzades en formació per buscar algun tipus de col·laboració. Els presidents de les associacions de veïns ja han estat informats i també diversos grups municipals.

Amb l'aplicació inicial i parcial de la recollida «porta a porta», Girona es convertirà en el municipi de Catalunya amb més habitants que aplica aquest sistema, segons va indicar ahir el regidor de Sostenibilitat, Carles Ribas. El «porta a porta» comportarà la retirada dels contenidors existents. No hi haurà cap àrea de contenció que permeti fer excepcions. A Sant Daniel, també es retiraran els que estan situats a l'entorn a Sant Pere de Galligants.

Sense multes, de moment

El regidor de Sostenibilitat va indicar que ha mantigut converses mb l'alcalde de Vilablareix on ja s'aplica el sistema de «porta a porta». També preveu fer-ho amb el de Celrà. Respecte a aquest municipi va explicar que està fent una «extraordinària tasca», tot i que alguns veïns han estat portant les bosses d'escombraries a Campdorà en el que va qualificar de «turisme d'escombraries». Una mesura que ara no podran fer. Ribas va dir que treballaran «colze a colze» amb Celrà perquè els que «deixen la bossa on no toca, vagin desapareixent».

Cada veí tindrà el seu cubell amb un codi de barris i un sistema d'etiquetes que marcarà si hi ha errors. Haurà de deixar el cubell amb el residu que toqui en una estructura de ferro situada davant de casa seva. La idea no és multar si se separa malament. Almenys de moment. Ribas sí que va dir però, que d'aquí a tres o quatre anys i diverses campanyes, podrien sancionar.

A Sant Daniel, la recollida porta a porta afectarà 323 habitatges, xifra que comprèn 277 edificis, 242 domicilis i 665 habitants, mentre que a Campdorà la recollida afectarà 102 habitatges, amb 113 edificis, 75 domicilis i 214 habitants. També es farà la recollida porta a porta a les activitats econòmiques: onze a Sant Daniel i setze a Campdorà.

L'aplicació del sistema de recollida selectiva suposarà una modificació del contracte de recollida de residus i un cost anual d'uns 180.000 euros. Al mateix temps però, suposarà un estalvi de 25.000 euros del sistema de recollida amb camions o contenidors. Malgrat el sobrecost, Ribas va indicar que l'increment s'ha d'entendre com a «valor afegit» i pensar que en un mitjà termini «s'equilibrarà aquest cost per l'estalvi en el tractament dels residus si es fa una separació correcta». Això pot suposar en tres o quatre anys la reducció de la taxa d'escombraries.

Palau o Montjuïc

El regidor de Sostenibilitat va indicar que l'Ajuntament ha iniciat una nova política de residus: «S'ha de fer un gir copernicà en la manera d'entendre el tema de les fraccions i els residus perquè han de ser un element cabdal en la gestió pròpia de la ciutat pels beneficis que genera a la mateixa ciutat i a la societat» per avançar «cap a una ciutat verda», va afirmar Carles Ribas , qui va afegir que «separar bé les fraccions és el futur» i que després de la prova pilot a Campdorà i Sant Daniel s'estudiarà fer-ho en altres barris el 2017. Podria ser Palau, alguna zona de Montilivi o Montjuïc. La idea seria un barri on es combinin cases unifamiliars amb bloc de pisos.

Girona va ser distingida aquest estiu per l'Agència de Residus de Catalunya per ser la localitat de més de 50.000 habitants que fa millor recollida selectiva. Actualment se situa a la franja del 50% en recollida selectiva i l'objectiu és arribar al 60% al final del mandat, segons el regidor, qui va assegurar que la finalitat és «apuntalar el lideratge de Girona en recollida selectiva».