L'Ajuntament de Salt ha començat una campanya de sensibilització ciutadana anomenada «A Salt, les 4 R!», amb l'objectiu de potenciar les pràctiques respectuoses amb l'entorn i reduir el cost de la recollida d'escombraries, a causa, en part, de la quantitat de residus que no es reciclen bé.

La campanya dóna a conèixer les tres tradicionals «r» -reduïm, reutilitzem i reciclem- i n'hi suma una de nova: «revaloritzem». Està promoguda per la regidoria ?d'Entorn Natural i Medi Ambient i vol enfocar la qüestió en un termini de quatre anys. Per això, cada any se centrarà en una «R». Aquest 2016, el focus es posarà en el reciclatge.

L'Ajuntament ha detectat alguns contenidors de Salt on sovint s'aboquen impropis, com ara mobles, residus d'obra o deixalles abocades a l'entorn dels contenidors que no toquen. Per sensibilitzar la ciutadania, es desplegarà un educador ambiental, que centrarà la seva actuació als mercats i comerços, i dos treballadors de mesures alternatives, que repartiran cartells i fullets informatius a domicilis i botigues. A més, la campanya es difondrà amb cartells i per xarxes socials.