22 de juny de 2016
22.06.2016

El 59,4% de comerços té la retolació en català

Un estudi de l'Ofercat indica que el 76,4% usa el català en la primera atenció i el 85,8% s'adequa al client

27.06.2016 | 06:35

El català és la llengua més usada a la retolació comercial de Girona (59,4 %), seguida de la retolació ambivalent (24,5 %). Aquesta és una de les dades que es van fer públiques ahir, en la presentació de la darrera onada de l'estudi l'Ofercat.

Girona és posiciona en una situació intermèdia entre la ciutat amb uns índexs d'oferta de català més alts, Tortosa, i les ciutats amb els índexs més baixos, Tarragona i Barcelona. Girona obté uns índexs de 79 i 85 punts en la retolació. Això vol dir que el català és gairebé l'opció majoritària, 59,4% en la retolació identificativa i 71,3% en la informativa. La segona opció més freqüent són les retolacions ambivalents (24,5% i 11,9%). El castellà obté percentatges a l'entorn del 5% i l'opció d'altres llengües arriba gairebé al 10% en la retolació identificativa.

Quant a la llengua oral, l'ús del català com a llengua d'atenció al públic és clarament l'opció majoritària a Girona: el 76,4% dels comerciants parla en català en la primera atenció i el 85,8% s'adequa al català quan el client l'usa. Quant als índexs Ofercat (sense ambivalents) són entorn dels 80 o més punts: 79 en la retolació identificativa, 85 en la informativa, 82 en la llengua d'identificació oral i 87 en la llengua d'adequació oral.Les tres variables que més influeixen en els usos lingüístics són l'origen de la propietat de l'establiment, el sector d'activitat i la presència de franquícies.

Increment d'estrangers
En primer lloc, l'increment de la població resident nascuda a l'estranger es dóna sobretot entre els anys 2000 i 2010 on augmenten els comerços regentats per immigrants. A Girona, pel que fa a retolació, la diferència entre els comerços regentats per autòctons i per immigrants és molt petita. En els índexs de llengua oral, en canvi, les dades contrasten entre comerços atesos per autòctons o immigrants (91 a 31 en la llengua d'adequació oral).

En segon lloc, a banda dels condicionaments demogràfics, pel que fa a la retolació identificativa també hi influeix la presència més significativa de les franquícies.

En tercer lloc, es destaquen tres sectors on l'oferta del català en la retolació es troba per sobre dels 80 punts (alimentació, salut i estètica i finances) i un on aquesta oferta és força limitada (tèxtil i derivats). Però el tèxtil i derivats tenen el 100% d'adequació a la Llei de política lingüística atès l'ús dels noms de marques en la retolació.

Restauració i hoteleria
Els sectors amb millors puntuacions en la llengua oral són el de salut i estètica i el de finances i el sector amb més mancancesés el de restauració i hoteleria. L'alimentació és un sector que té una bona oferta en la retolació però no arriba als 70 punts en la llengua oral inicial.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook