23 de juny de 2016
23.06.2016

Dia de les Nacions Unides per a l'Administració Pública

27.06.2016 | 06:35

«Lamentablement, quan hi han estats i governs o entitats menors que utilitzen l'Administració pública com a eina al servei d'interessos partidistes, siguin polítics, econòmics, socials o culturals (des d'Ajuntaments fins a Governs estatals o regionals), es desnaturalitza la important funció de l'Administració Pública»

Des de 2004, les Nacions Unides celebren el dia 23 de juny com el Dia Internacional de l'Administració Pública.

El ciutadà, que no súbdit, malgrat el procés democràtic cada cop més potent, especialment a les societats occidentals, té la sensació que l'Administració pública, és més una eina en mans del poder, que un instrument de servei i de facilitació de la vida de la ciutadania. L'Administració pública sol identificar-se amb la dura i insensible burocràcia, més que amb l'obligació de servir.

Però és bo recordar, com ho fan les Nacions Unides, que tota Administració pública ha d'estar al servei de la ciutadania. I aquest servei s'ha de prestar millorant sistemàticament l'eficàcia i la transparència, propiciant la participació i donant resposta a les necessitats de les persones.
I en un món globalitzat, la col·laboració responsable de les diferents administracions públiques, i els seus servidors, han de garantir una gestió dels temes i béns públics basada en el principis d'equitat, d'igualtat i responsabilitat davant la llei, des de la integritat i fomentant la cultura de la transparència, la bona governança, la rendició de comptes i la lluita aferrissada contra tota classe de corrupció, a qualsevol nivell.

Lamentablement, quan hi han estats i governs o entitats menors que utilitzen l'Administració pública com a eina al servei d'interessos partidistes, siguin polítics, econòmics, socials o culturals (des d'ajuntaments fins a governs estatals o regionals), es desnaturalitza la important funció de l'Administració pública, que té fonamentalment l'objectiu de vetllar per l'interès general i el bé comú.

I cal prendre consciència que l'Administració pública no és un fi en si mateixa i que els ciutadans no estan al seu servei. Els ciutadans són els legítims propietaris de les administracions públiques.

S'ha de recordar que els milers i milers de treballadors públics, des del sotmetiment a la legalitat, no són ni han de comportar-se com la corretja de transmissió de les consignes dels que ostenten el poder, sinó com a facilitadors de la convivència impulsant principis tan importants com la responsabilitat, la participació, la transparència i el bon govern.

Només així, les administracions públiques concitaran la confiança i la col·laboració de la ciutadania. Fan bé les Nacions Unides de recordar-nos la importància i la transcendència que l'Administració pública actuï amb diligència, eficàcia i transparència, lluitant contra tota la discriminació i corrupció, amb l'objectiu primordial de garantir una vida millor per a tothom.

Els síndics, síndiques, defensors i defensores locals treballem perquè les administracions municipals prestin un servei eficient, no discriminatori i facilitador de la vida de la ciutadania, amb transparència i eficàcia.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook