La consulta popular a Salt per decidir sobre el desenvolupament urbanístic de la zona sud del municipi ja té data: el dissabte 24 de setembre. Els veïns hauran de decidir si estan d'acord a revisar el plantejament per permetre (o no) la implementació, entre d'altres, de grans equipaments comercials o hospitalaris. A la pràctica, servirà per conèixer l'opinió dels ciutadans per saber si estan a favor d'un Ikea a la vila i de reservar espai per a una gran zona sanitària, amb el possible i nou hospital Trueta.

En concret, la pregunta que l'equip de govern ha proposat amb una resposta única de «sí» o «no» és la següent:?«Estàs d'acord en que l'Ajuntament de Salt promogui aquesta modificació del planejament del sector sud en aquests termes?». Per poder respondre, la pregunta té un preàmbul on s'explica què significa votar sí o no.

Votar «sí» a la modificació -segons explica el text de la proposta- vol dir que es «planteja revisar i replantejar el plantejament urbanístic del nostre municipi en els termes següents:

1) Permetre urbanísticament la implementació de grans equipaments comercials.

2) Establir un àmbit de desenvolupament industrial i comercial.

3) Limitar el nombre d'habitatges de nova construcció al mínim exigible legalment.

4) Preveure un espai de reserva per a possibles equipaments hospitalaris i educatius».

Per contra, votar «no» a modificar el planejament vigent «passa per:

1) No permetre la implementació de grans equipaments comercials.

2) Aturar d'entrada qualsevol desenvolupament fins que s'esgoti el sòl disponible actualment per revisar i replantejar el creixement urbanístic del nostre municipi.

3) Estudiar quina activitat econòmica volem per al futur d'aquesta zona amb criteris de proximitat i estabilitat».

Segons les regles de la consulta publicades ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en tractar-se d'una consulta popular no refrendaria el resultat «no pot ser vinculant per a l'Ajuntament» però el govern municipal «es compromet a acceptar el resultat de la consulta i a obrar consegüentment».

La votació només podrà ser presencial i tindrà lloc el dissabte 24 de setembre en horari de 9 a 20 hores. Podran votar els empadronats a Salt amb residència legal i que siguin majors de 16 anys. Els locals habilitats per a la consulta amb una mesa seran Mas Llorens, Ajuntament (aquí amb dues meses), Escola Santaló, Biblioteca Iu Bohigas i també a Mas Mota.

Segons el decret de convocatòria, a partir d'avui s'inicia el període de difusió institucional i de campanya informativa (tot i que no s'especifica en què consisteix) i es dóna 15 dies «per tal que les organitzacions socials o professionals interessades puguin manifestar la voluntat de formar part del procés». Per a la campanya es podran utilitzar espais públics del 9 al 23 de setembre. Una comissió de control i una altra de?seguiment vetllaran pel bon funcionament de la consulta. Un cop finalitzi la votació, s'iniciarà el recompte i ja hi haurà un resultat provisional. El recompte definitiu s'iniciarà «a les 9 hores del tercer dia següent a la votació presencial, en acte públic».

Els resultats es publicaran al DOGC en un termini de 30 dies i es donarà compte de la memòria del procés al ple de l'Ajuntament.