La construcció del nou hospital Josep Trueta i les característiques que ha de reunir aquest equipament és una de les decisions estratègiques més importants per a les futures generacions en l'àmbit sanitari a la demarcació de Girona. La nostra regió sanitària ha de comptar amb un hospital de referència que doni servei al conjunt de les comarques gironines, i ha de complementar-se amb la instal·lació del campus universitari amb espais per a la recerca i la investigació. Un gran pol de salut que combini assistència, docència i recerca és el que reivindiquem i mereixem els ciutadans de la demarcació.

El nou Trueta ha de significar també un pas més en un model d'èxit que reconeixen governs, ciutadans i professionals. Un model de salut pública que combina eficaçment equitat i excel·lència, universalitat en l'accés i proximitat. Al nostre grup ens preocupa extraordinàriament la continuïtat i la millora d'aquest model, i per això creiem que cal centrar el debat del nou Trueta en relació amb quins hauran de ser els recursos humans i materials destinats a assumir la complexitat de la seva cartera de serveis. Aquesta és la qüestió més rellevant, més que qualsevol altra.

Actualment, l'hospital Trueta cobreix un servei de proximitat al Gironès nord i al Pla de l'Estany, alhora que actua com a equipament especialitzat d'alta complexitat que dona servei al conjunt de les comarques gironines. Els hospitals comarcals de tota la demarcació, doncs, deriven al Trueta aquells casos que no poden resoldre per si mateixos, perquè no tenen els mitjans humans o materials per a fer-ho. Cal garantir, en aquest sentit, que el nou Trueta segueixi duent a terme aquesta funció d'hospital de referència dels més de 750.000 habitants de la província de Girona.

Aquest repte també té a veure amb la ubicació, evidentment. Un equipament d'aquest tipus ha de situar-se necessàriament en un punt central de la geografia gironina, del conjunt de les comarques gironines. Hi ha consens absolut, en aquest sentit, que el Trueta ha de situar-se a Girona, en el seu terme municipal o bé en algun punt de l'àrea urbana. El debat real és Girona nord o Girona sud, qüestió que transcendeix els límits administratius dels diferents termes municipals, si bé és cert que els terrenys de Domeny -zona nord- estan situats al terme municipal de Girona, mentre que l'Ajuntament de Salt ha expressat també que disposa d'uns terrenys a prop de l'Hospital Santa Caterina -zona sud-.

El que sabem fins al moment és que ambdós terrenys compleixen les característiques necessàries de dimensió, connexions, proximitat a carreteres i facilitat d'accés que requereix un equipament d'aquest tipus. En primer terme, doncs, cal desdramatitzar el debat sobre la ubicació del nou Trueta si, es faci on es faci, compleix amb garanties els requeriments d'un equipament sanitari de referència -com sembla que així serà-. Les administracions competents han de garantir que tant si es construeix a Girona nord com si s'aixeca a Salt-Girona sud, tinguem un hospital i un campus de salut a l'altura des reptes i necessitats del segle XXI.

Hem de recordar que històricament els diferents responsables públics han apostat, però, per Girona nord. Ja era així en el projecte inicial de 2010. Tanmateix, l'anterior govern de la Generalitat va prendre decisions que van posar qüestionar aquesta aposta, com ara la instal·lació de l'Institut d'Investigació Biomèdica (IDIBGI) al parc hospitalari Martí i Julià de Salt. Per la seva banda, amb la política de qui dies passa anys empeny, l'anterior govern de la ciutat tampoc va fer cap passa determinant en relació amb el nou Trueta. Vam perdre cinc anys sense que s'avancés ni un xic en la materialització del nou hospital a la zona nord, i es van posar les bases perquè el campus de salut i la recerca s'aixequessin a Salt. D'aquí ve, en part, l'atzucac actual.

Així mateix, el nostre grup ha manifestat en reiterades ocasions que s'hauria de tenir en compte un criteri d'equilibri territorial en favor que el Trueta es quedi a Girona, i més concretament a la zona nord. Tant les inèrcies del mercat com les inversions públiques s'estan concentrant al sud. La reforma de la carretera de Barcelona, l'institut que es construirà a l'antiga fàbrica Simon o la mateixa Clínica Girona es plantegen al sud. El nou Trueta s'encabiria en aquest sector, si finalment es prengués la decisió d'aixecar-lo allà. Volem advertir del perill, doncs, que Girona nord es quedi sense equipaments sanitaris i sense equipaments en general. Un buit que no ens podem permetre en termes econòmics i socials. També creiem que per qüestions assistencials i funcionals -el Trueta i el Santa Caterina són dos hospitals de naturalesa molt diferent- i per la idoneïtat dels terrenys -que ja estan urbanitzats- el nord és la millor opció.

Tot i així, no vull acabar l'article sense tornar a centrar el debat. Els gironins i les gironines del conjunt de la demarcació volem un hospital de referència -acompanyat del campus de salut- de primer nivell, amb més possibilitat d'assumir activitat d'alta especialització i adequat als reptes i necessitats del segle XXI. Exigirem al conseller Comín i al president Puigdemont que apostin per un nou Trueta punter en termes assistencials i de recerca, vagi a on vagi l'equipament. Aquesta és la gran qüestió.

I el mentrestant, imprescindible. L'actual hospital està en mal estat i cal fer-hi reformes. En aquest sentit, celebrem que la conselleria de salut hagi començat a invertir en el bloc quirúrgic, les urgències i la UCI pediàtrica i neonatologia. Els tres elements necessitaven millores inajornables. Els professionals i els usuaris del Trueta, amb qui ens hem reunit diverses vegades, ho saben molt bé. Aquí doncs, en aquest importantíssim mentrestant, també ens trobaran en defensa del Trueta i d'un model de salut pública per Girona que garanteixi l'excel·lència, l'equitat, la proximitat i la universalitat en l'accés.