La junta facultativa de l'hospital Josep Trueta es va posicionar ahir a favor de construir un gran parc hospitalari que inclogui el futur Trueta, el Santa Caterina, l'Institut de Recerca Biomèdica (Idigbi) i les facultats de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia. I malgrat que van evitar pronunciar la paraula «Salt», van deixar clar en tot moment que el nou complex s'hauria d'ubicar en un mateix espai. «Aquest complex d'institucions de salut no pot néixer disgregat en el territori, ni tampoc néixer predestinat a no tenir capacitat de créixer», van assenyalar en un document fet públic ahir al matí i que compta amb el suport dels 34 caps de servei. En aquest sentit, van considerar que concentrar tot el parc en un mateix espai permetrà guanyar massa crítica i aconseguir que el nou Trueta sigui de nivell 6, fet que permetria millorar el seu finançament. Per tant, tot apunta que l'espai idoni seria al costat d'allà on hi ha l'actual Santa Caterina, a Salt. Pel que fa als terrenys a Domeny que ha ofert l'Ajuntament de Girona, recorden que en bona part són privats i que això en pot limitar el creixement.

En nom de la junta facultativa van comparèixer els doctors Wifredo Ricart (cap de servei d'Endocrinologia), Joan Brunet (cap de servei d'Oncologia) i Toni Codina (cap de servei de Cirurgia General i Digestiva), acompanyats de Ramon Brugada, cap de servei de Cardiologia, que va llegir el manifest. Els metges van deixar clar que la seva posició és estrictament tècnica, que no tenen cap interès personal i que donen la seva opinió perquè consideren que Girona es troba davant d'una oportunitat única de dissenyar el seu futur sanitari per als propers 50 anys. «El Parc Hospitalari és el projecte més important de les ocmarques de Girona del segle XXI, amb un efecte territorial només equiparable a la posada en marxa de la Universitat de Girona», indiquen en el manifest. Per això, demanen a Salut que «posi data a la redacció i execució del nou projecte», així com assignació pressupostària per a la planificació i inici de la construcció.

Els membres de la junta facultativa aposten per un parc hospitalari públic «de màxim nivell, que permeti augmentar la capacitat i l'activitat assistencial, reduir significativament les llistes d'espera i eliminar l'externalització de proves i intervencions». Per això, creuen que aquest complex hauria d'incloure no només els hospitals Trueta i Santa Caterina, sinó també les facultats de Ciències de la Salut de la UdG i l'Idibgi. «La localització d'aquestes institucions en un únic espai permetrà oferir serveis assistencials de primer nivell, amb recerca capdavantera i formació innovadora graduada i especialitzada en el camp de les Ciències de la Salut», subratllen.

Segons va explicar Ricart, en aquests moments el Trueta està qualificat com a hospital de nivell 5 per la seva complexitat, tot i que els facultatius consideren que hauria de tenir el nivell 6, que és el màxim. Aquest fet permetria millorar el seu finançament; concretament, s'ingressarien deu milions d'euros més a l'any. I la manera que hi ha d'aconseguir-ho, segons els metges, és unificant tots els elements en un mateix espai, ja que això permetrà sumar esforços i guanyar en activitat, fet que els permetria posicionar-se millor de cares a aconseguir el nivell 6.

«Considerem imprescindible continuar amb les aliances dels serveis assistencials dels dos hospitals fins a incorporar tots els professionals de les especialitats dins un mateix equip en el nou Parc Hospitalari», assenyala el comunicat. Segons van explicar els metges, en aquests moments el Trueta i el Santa Caterina ja comparteixen sinèrgies, però creuen que aquestes es podrien multiplicar si hi hagués una major proximitat entre els dos centres. «A dia d'avui tenim una qualitat assistencial bona, però davant nostra tenim una oportunitat històrica de construir un hospital pensat en el futur. Ho hem de fer bé, i junts podem aconseguir l'excel·lència», va indicar Codina. I el mateix va reblar Ricart: «Per ser competitius hem d'anar junts, la decisió és dels polítics però seria un error anar separats, no hem de pensar en clau de Girona o Salt sinó en el benefici de tota la regió sanitària, on hi ha més de 800.000 persones».