15 de juliol de 2017
15.07.2017

L'Ajuntament de Girona posa 48 multes per l'Ordenança d'animals el 2016

La majoria dels tràmits eren perquè l'animal no estava censat, la molèstia als veïns per lladrucs, o no estaven identificats a mitjançant un xip

15.07.2017 | 13:13
L'Ajuntament de Girona posa 48 multes per l'Ordenança d'animals el 2016

L'Ajuntament de Girona va realitzar al llarg de l'any 2016 un total de 176 requeriments i 48 expedients sancionadors per la infracció de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals, a part d'obrir 53 expedients per atorgar la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Els motius pels quals es varen executar els 176 requeriments van ser per la manca de cens als animals o no estar identificats a través d'un xip, les molèsties als veïns per lladrucs, la falta de condicions mínimes de higiene i altres.

Dels 48 expedients sancionadors, 25 van estar relacionats amb gossos perillosos -aquells que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu o potència de mandíbula puguin causar la mort o lesions a les persones o a altres animals-, dels quals 17 van ser per portar el gos sense morrió, 1 per portar el gos solt, 2 per no recollir els excrements i 5 per no disposar de la llicència administrativa per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.

Els 23 restants provenen de gossos no perillosos a causa de 8 expedients per la manca d'inscripció al cens d'animals de companyia, 7 per no recollir els excrements, 3 per portar el gos deslligat, 2 per reincidir en molèsties als veïns i 3 per allotjar més de tres gossos en un habitatge vertical, no comunicar un canvi de domicili en el cens d'animals de companyia i per l'abandonament d'un gos.

Al llarg del 2016 es van registrar multes que van arribar als 7.000? per tenir gossos perillosos com l'American Stanffordshire terrier o Pitbull sense permís. La Policia Municipal només inicia els tràmits quan es tracta d'una infracció greu o si han advertir més d'un cop al propietari de l'animal, tot i que la majoria dels expedients són per no portar als gossos perillosos lligats o per reincidir.

Acollida de gossos i gats

Pel que fa el Centre Municipal d'Acollida de Girona va arribar a recollir fins a 323 gossos l'any 2016. Aquesta xifra és molt més alta si es compara amb la del 2012, que fou de 225, la del 2013 quan va baixar a 215, la del 2014 quan les dades van començar a augmentar amb 240 i la del 2015 amb 264 gossos.

D'aquest total, posterioriment, gairebé un 30% es van traslladar a la Protectora de Figueres, mentre que aproximadament un 37% es van poder retornar al seu propietari i un 26% es van adoptar.

El nombre de gats, en canvi, va ser fluctuant al llarg dels darrers anys. El 2012 van arribar a entrar fins a 134 gats, el 2013 van ser 124, el 2014 van disminuir notablement fins a 45, un any després van augmentar fins a 87 i finalment es va aconseguir baixar a 65 l'any passat.

Durant el 2016 es va redactar un protocol per les recollides de gats al carrer, que va incorporar a més, el retorn a les colònies dels gats ferals - amb una prèvia esterilització- que són impossibles de socialitzar per ser adoptats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook