12 de desembre de 2017
12.12.2017

Pla d'obres 2018-2019 a Girona: Consulta totes les actuacions previstes

Es preveuen una setantena de projectes als diferents barris

12.12.2017 | 17:46
La reforma del cinema Modern és una de les inversions previstes

1. Reforma del carrer de Canalejas
Es refarà el projecte que es va aprovar inicialment fa 4 anys per incorporar les demandes de la ciutadania, especialment pel que fa a la relació del carrer amb el riu. S´eliminaran del projecte els balcons excepte un, que es deixarà per garantir que les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de les vistes sobre les cases del riu Onyar.

2. Actuació al carrer del Carme
Es refarà el carrer del Carme en el tram comprès entre la plaça de Catalunya i el carrer de Vista Alegre. L´actuació se centrarà en la vorera i es farà també un estudi de mobilitat per valorar viabilitat de retocar el pont per integrar amb normalitat el carril bici en aquest punt.

3. Ampliació de les voreres a la travessera de Santa Eugènia
S´ampliaran les voreres de la travessia de Santa Eugènia, essencialment al costat que pertany al municipi Girona. S´aprofitarà l´actuació per canviar també l´enllumenat.

4. Reforma del carrer d´Andreu Tuyet i Santamaria
Es dinamitza i es dignifica el carrer, oferint un plantejament urbà diferent per potenciar aquesta via com a eix comercial i estructural del barri.

5. Reforma del carrer de la Muntanya
Es reformarà el carrer de la Muntanya. Atesa l´amplada del carrer, s´hi farà una plataforma única.

6. Reurbanització de la cruïlla del carrer del Riu Cardener amb el carrer de Reggio Emilia
Es planteja crear una cruïlla semafòrica en aquest punt per afavorir la seguretat viària en aquesta zona de la ciutat, propera a l´Escola Marta Mata.

7. Continuació del carril bici del Pla de Domeny
Es donarà continuïtat al carril bici existent del Pla de Domeny pel polígon industrial Torroella-Nestlé fins a arribar a la zona del camp de tir.

8. Soterrament de la riera de can Punxa
Es farà el soterrament del tram descobert de la riera de can Punxa, al barri del Pont Major.

9. Redacció del projecte de la passera sobre el riu Onyar a Girona Est
Es redactarà el projecte per construir una passera per a vianants per comunicar els barris de Girona Est amb la zona del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

10. Consolidació de la sèquia Monar
Es faran diferents actuacions al llarg de la sèquia Monar per garantir-ne la solidesa i consolidació.

11. Reforma de la plaça d´Espanya
Es reurbanitzarà la plaça d´Espanya per millorar-ne la cohesió amb la ciutat i la seguretat, entre altres aspectes.
L´execució de les obres és potestat d´ADIF.

12. Remodelació del carrer del Riu Freser
Es remodelarà el tram del carrer del Riu Freser comprès entre els carrers de Sant Isidre i de Santiago per crear una plaça de barri on hi haurà diversos serveis, com una estació de Girocleta que ja està en funcionament.

13. Actuació del carrer del Cardenal Margarit
Es crearà una plataforma única al carrer del Cardenal Margarit i s´hi restringirà el pas de vehicles només per a veïns.

14. Reforma de la plaça de Germans Sàbat
Es reformarà la plaça dels Germans Sàbat. Es tracta d´un projecte global que s´executarà per fases i que inclourà les aportacions del pressupostos participats.

15. Creació d´una plaça a Font de la Pólvora
Es millorarà l´àmbit del final de l´avinguda de la Font de la Pólvora amb l´objectiu de generar una nova centralitat al barri i crear-hi una plaça. Projecte vinculat al Pla Integral del Sector Est.

16. Reforma del carrer de la Punta del Pi
Es tracta de la segona fase del projecte de reforma del carrer de la Punta del Pi, que inclou les actuacions per garantir accessibilitat a la vorera nord.

17. Integració del carril bici a la plaça de Salt
Es tracta d´una actuació per integrar el carril bici que desemboca a la plaça de Salt amb la rotonda i amb la carretera de Santa Coloma, amb l´objectiu per connectar Girona amb Vilablareix.

18. Remodelació del camí de la Font del Bisbe
Es tracta d´una actuació per donar continuïtat al camí de l´Ermessenda des de la font del Bisbe fins a la font d´en Pericot.

19. Reducció del pendent dels ressalts al carrer de la Rutlla
Es continuarà amb l´actuació de reduir el pendent dels ressalts del carrer de la Rutlla.

20. Creació de voreres a la zona del polígon de l´Avellaneda
Es construirà una vorera per garantir la seguretat dels vianants al voral est de la carretera de Barcelona a l´alçada del polígon de l´Avellaneda.

21. Ampliació i adequació de l´aparcament dissuasiu del Mas Gri
Es finalitzaran les actuacions a l´aparcament dissuasiu del Mas Gri, ampliant l´espai, adequant-lo i senyalitzant-lo.

22. Adequació de l´aparcament per a autocaravanes
S´adequarà l´aparcament públic per a autocaravanes de Domeny. S´hi posaran escomeses elèctriques, es tancarà l´espai i s´hi instal·larà un punt per dipositar residus.

23. Urbanització de la cruïlla del carrer d´Aragó amb el camí Vell de Fornells
Es reurbanitzarà la cruïlla entre el carrer d´Aragó i el camí Vell de Fornells. S´instal·larà un semàfor en aquest punt per millorar la seguretat viària i de vianants a la zona. També es preveu la incorporació d´un carril bici.

24. Creació del camí escolar de l´Escola Masmitjà i reforma del carrer de la Creu
Es crearà el camí escolar de l´Escola Masmitjà, que obligarà a reformar el carrer de la Creu entre el carrer de Barcelona i els carrers de Jaume Balmes i de Joan Maragall.

25. Creació del camí escolar de l´Escola Annexa-Joan Puigbert
S´adequarà el camí escolar de l´Escola Annexa ampliant les voreres en el tram del carrer d´Isabel la Catòlica més proper al centre i adaptant i fent més accessibles els passos de vianants de la zona.

26. Millora de les voreres
Es portaran a terme diferents actuacions de millora en voreres arreu de la ciutat.

27. Reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura
Es reformarà la planta baixa de l´antiga biblioteca provincial per fer-hi una biblioteca municipal, que inclogui els requisits d´una biblioteca moderna.

28. Reforma del Cinema Modern
Es reformarà l´antic Cinema Modern per crear un nou centre cultural i de creació. En una primera fase es farà una rehabilitació integral de l´edifici al qual s´accedeix des del carrer Nou del Teatre.

29. Reforma de la seu de la Policia Municipal de Girona
S´efectuaran reformes diverses a la seu de la Policia Municipal de Girona del carrer de Bernat Bacià. S´actuarà als vestidors, al nou ascensor i a les instal·lacions internes.

30. Construcció d´un cobert a la plaça de Miquel de Palol
Es construirà un nou cobert a la plaça de Miquel de Palol per acollir-hi festes i activitats ciutadanes. Es tracta d´un projecte vinculat als pressupostos participats dels barris.

31. Actuació als centres cívics de la ciutat
Es faran actuacions als diferents centres cívics de la ciutat per adaptar les instal·lacions a les noves necessitats.

32. Adequació del camp de futbol del Puig d´en Roca
S´adequarà el camp de futbol del Puig d´en Roca amb gespa artificial i vestidors nous per tal de recuperar-lo per a usos formatius esportius.

33. Actuació a les cotxeres de Transports Municipals del Gironès (TMG)
Es portarà a terme un projecte a les cotxeres de Transports Municipals del Gironès (TMG), que s´ubicaran en una parcel·la del costat de la nau municipal de Mas Xirgu. Es tracta d´un equipament essencial per a la gestió i modernització del transport públic metropolità.

34. Reforma de Casa Pastors
Es reformarà la Casa Pastors per habilitar l´espai com a seu del nou Museu d´Art Modern i Contemporani de Girona.

35. Remodelació dels equipaments municipals de la plaça de l´Assumpció
S´ampliaran els usos del Centre Cívic Sant Narcís amb la creació d´una cuina i s´habilitarà l´edifici recentment adquirit per l´Ajuntament per ubicar-hi La Volta per dotar de noves eines el projecte i el barri.

36. Millora dels lavabos públics de la ciutat
Es milloraran els acabats i les instal·lacions de tots els lavabos públics municipals. L´execució de les millores es farà de forma progressiva, però amb el projecte unitari s´aconseguirà una visió global.

37. Creació d´un nou lavabo públic al Barri Vell
Es crearà un nou lavabo públic al Barri Vell. Concretament, s´ubicarà a la pujada de Sant Feliu i està vinculat a l´enderroc de la finca del número 6 del carrer.

38. Adequació del badalot de la plaça de Josep Pallach
S´executarà la segona fase de les obres a la plaça de Josep Pallach, que consisteix en l´embelliment l´adequació del badalot –la construcció que sobresurt de la coberta de l´edifici d´aparcaments- de la plaça.

39. Construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau
Es farà una coberta PAV 2 a la pista poliesportiva de Fontajau, situada al costat de l´actual guingueta de l´avinguda de l´Amical Mauthausen. Amb la instal·lació es millorarà aquest equipament de ciutat i es permetrà fer un ús més intensiu de la pista per part dels veïns del barri.

40. Rehabilitació de l´antic edifici de la UNED
Es rehabilitarà l´antic edifici de la UNED, situat al carrer de Sant Josep. L´equipament, que adquirirà l´Ajuntament, es destinarà a espai d´entitats del barri i acollirà també el servei municipal de salut.

41. Construcció del pavelló de l´Escola Cassià Costal
Es portarà a terme la segona fase de les obres de l´Escola Cassià Costal, que impliquen la conversió de la pista coberta en pavelló.

42. Enderroc al carrer de l´Acàcia
Es portarà a terme un projecte de millora social del barri de Font de la Pólvora en el marc del qual s´efectuaran una sèrie d´enderrocs al carrer de l´Acàcia per esponjar la zona.

43. Enderroc al carrer de la Universitat de Cervera
Es preveu obrir el carrer de la Universitat de Cervera per connectar-lo amb el parc del Migdia i, d´aquesta manera, donar continuïtat a la trama urbana d´aquesta zona del barri de Pla de Palau. La ubicació d´aquesta actuació es localitza a la perllongació del carrer de la Universitat de Cervera, entre els carrers de la Universitat de Montpeller i de Pau Vila i Dinarés.

44. Reforma de la Central del Molí
Es reformaran les instal·lacions de la Central del Molí per ubicar-hi diverses oficines municipals. Les obres ja s´han iniciat.

45. Construcció d´una nova marquesina al parc Central
Es tracta de la construcció d´una nova marquesina a la zona del parc Central per accedir a l´edifici satèl·lit de les estacions d´autobusos i del tren d´alta velocitat Està previst que les obres s´iniciïn el mes de gener del 2018

46. Construcció del pont del Dimoni
Es tracta de recuperar l´històric pont del Dimoni com a construcció per connectar els barris de Santa Eugènia i Can Gibert i Sant Narcís per sobre del riu Güell. Està previst que les obres s´iniciïn el mes de gener del 2018.

Altres obres:

47. Consolidació equipament antic Maristes
48. Menjador social Mercadal
49. La Sopa
50. Cobriment de pistes sector oest
51. Pla millora Torre Gironella i PE Pedreres
52. Inversió motors Teatre Municipal
53. Inversions Devesa

Inversions escoles
Pla de millora d´equipaments esportius
Pla d´enllumenat i inspecció tècnica
Nous projectes d´enllumenat
Actuacions a centres culturals
Pla de mobilitat i seguretat viària
Mobiliari urbà
Pla d´asfaltatge
Pla d´accessibilitat
Millores instal·lacions serveis municipals
Sistema informàtic
Maquinària brigades sostenibilitat
Inversió canvi climàtic
Pla de reposició de l´arbrat
Projecte Vores / Anella Verda
Inversió sanejament
Altres projectes urbanisme

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit
Enllaços recomanats: Premis cinema