20 de febrer de 2018
20.02.2018

L'FP dual: l'entesa del món educatiu i l'empresa

20.02.2018 | 09:50

L'FP dual és la modalitat d'aprenentatge que es desenvolupa de manera alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment. És un model consolidat en països centreeuropeus (Alemanya, Suïssa i Àustria) i s'introdueix a Catalunya per primer cop el curs 2012-2013. Els sindicats i els agents educatius han assenyalat les dificultats d'implantació del model: la manca de coordinació política entre comunitats, la responsabilitat del professorat per aconseguir empreses que vulguin formar els aprenents, l'elaboració de projectes, la modificació del pla d'estudis, la precarietat en l'oferta de mobilitat, la necessitat de tutors/ores d'empresa ben formats, etc. Aquests anys d'experiència ens indiquen, segons un recent estudi de l'UAB, que el model afavoreix la inserció laboral de l'alumnat, contribueix a millorar les competències personals, socials i professionals i respon millor a les necessitats del mercat laboral. Del total d'alumnes que opten per aquesta via a Catalunya, el 70% dels qui acaben els estudis, s'incorporen a les plantilles de les empreses on s'han format.

L'OIT ha demostrat que aquest tipus de formació profesional ha ajudat a rebaixar els nivells de desocupació (OCDE), sobretot en els països on l'FP té un major desenvolupament i prestigi. Cal la creació d'aparells legislatius adequats, l'establiment de processos de formació dels formadors i la concreció d'estàndards de formació i facilitar informació sobre els costos i els beneficis de la formació dual per a les empreses (Fund. Jaume Bofill).

El pes de l'FP al nostre país encara és baix i només el 0,4% dels alumnes opten per aquesta modalitat (la mitjana de l'OCDE és del 17%). Als instituts alemanys, una sèrie de professors formats en FP dual interactuen amb els estudiants d'entre 13 i 15 anys per informar-los dels programes, els contractes i les remuneracions. A Girona (amb la creació del Consell Municipal de l'FP i Ocupacional), s'ha proposat acostar experiències reals d'empresa als estudiants per incentivar els oficis i l'aprenentatge.

A les comarques gironines hi trobem diferents especialitats d'FP dual: administració i gestió, act. físiques i esportives, agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hostaleria i turisme, indústries alimentàries, informàtica i comunicació, instal·lació i manteniment, química, sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat i transport i manteniment de vehicles, però encara no s'imparteix imatge personal, tèxtil, confecció i pell, edificació i obra civil, energia i aigua i seguretat i medi ambient.

A la ciutat de Girona, els instituts Montilivi, Narcís Xifra i Santa Eugènia amb la seva oferta i participació, juntament amb els agents econòmics i socials, el Departament d'Ensenyament, el SOC i l'Ajuntament, estan decidits a potenciar, apropar i donar a conèixer l'FP dual com a modalitat de formació i aprenentatge idònia per a la transició del món educatiu al món laboral, dirigida tant al sector productiu com a l'alumnat i a la societat en general.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook