L'Ajuntament de Girona incrementarà el nombre d'hores del servei d'atenció domiciliària - que està destinat a persones amb dependència reconeguda per la Generalitat o que necessiten algun tipus de suport per poder fer vida autònoma-, per tal de poder acabar així amb les llistes d'espera. Des de 2014, aquest servei el feia l'empresa Clece, però els usuaris i els seus familiars no n'estaven gaire satisfets, i a més incomplia algunes clàusules del contracte amb l'Ajuntament. Per això, el consistori ha decidit ara encomanar el servei a una empresa pública, Sumar, de la qual forma també part la Diputació de Girona. La decisió s'ha d'aprovar en el proper ple municipal.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, i la socialista Sílvia Paneque, que va impulsar el canvi durant la seva etapa al capdavant de l'àrea de Serveis Socials, van comparèixer ahir conjuntament per explicar aquest canvi en la gestió, que, segons indiquen, permetrà augmentar el nombre d'hores de servei que s'ofereixen i també millorar el servei que oferia Clece, que, segons les enquestes realitzades entre usuaris i familiars, generava un nivell de satisfacció més aviat baix. A més, l'empresa incomplia algunes de les clàusules del contracte, com per exemple el fet de contractar un coordindor tècnic. Per això, quan va vèncer el contracte, l'any 2016, l'Ajuntament va decidir no renovar-lo i començar a treballar en una nova manera de gestionar el servei. L'objectiu era la municipalització, però no va ser possible perquè la llei Arsal impedia contractar el personal necessari. Per això van optar per la fórmula de l'empresa pública. A partir d'ara, els contractes de la quarentena de treballadors que té l'empresa se subrrogaran i es buscaran també dos coordinadors tècnics. D'altra banda, el consistori també obrirà un expedient sancionador a l'empresa pels incompliments de contracte.

L'Ajuntament calcula que, amb aquest canvi en la gestió, es podrà acabar amb la llista d'espera, que actualment se situa en unes 500 hores. Durant el 2017, es van oferir 68.089 hores de servei, que van tenir un cost situat a l'entorn del milió d'euros i van beneficiar uns 500 usuaris. Per aquest 2018, el nou contracte permetrà augmentar fins a 74.000 les hores que s'oferiran, amb un pressupost de 1,15 milions. Més endavant, el consistori té previst oferir 77.000 hores el 2019 i 79.000 l'any 2020, tot i que aquestes xifres es poden ajustar en funció de les necessitats.

El servei de teleassistència permet acompanyar els usuaris quan es desplacen a fora del seu domicili i també donar-los suport en les tasques de la llar, per exemple a l'hora de cuinar o netejar. Se'n poden beneficiar les persones que tenen una dependència reconeguda per la Generalitat i també aquelles que, prèvia valoració dels serveis municipals, es considera que necessiten suport per poder viure de forma autònoma. El problema, fins ara, és que el gran nombre de persones amb dependència reconeguda ha fet que les llistes d'espera afectessin sobretot a les persones que només necessiten suport. Ara, amb el nou contracte, l'Ajuntament espera que la situació canviï.