29 de març de 2018
29.03.2018

MAPA | Les multes més habituals a Girona

La policia va denunciar 2.246 vehicles aparcats en llocs prohibits temporalment, 1.767 estacionats a les voreres i 741 conductors per estar utilitzant el telèfon mòbil

29.03.2018 | 00:54
MAPA | Les multes més habituals a Girona

Les denúncies que posa la policia municipal de Girona per temes relacionats amb el trànsit i la circulació de vehicles al nucli urbà de Girona van baixar un 9,80% l'any passat respecte del 2016. En total es van tramitar 39.414 expedients, dels quals 17.976 (un 45,61%) corresponien a denúncies formulades a les àrees blaves i verdes d'aparcament, segons consta a la memòria d'activitats de l'àrea de Mobilitat i Via Pública del darrer any. D'aquestes, 13.674 per no tenir visible el tiquet i 4.226 per sobrepassar el límit horari.

L'any anterior les denúncies havien estat, en total, 43.697, de les quals 19.214 corresponien a les zones d'aparcaments de pagament en superfície. En aquest cas, les sancions interposades pels vigilants de les àrees verdes i blaves d'aparcament s'han reduït un 6,44% en dotze mesos. Les dades encara suposarien un descens molt superior si es comparessin amb el 2014 o el 2015.

Al llarg de l'any 2017, les denúncies s'han posat en 584 carrers diferents, si bé els que acumulen un major nombre de sancions corresponen a vials on hi ha la càmera que enregistra els vehicles que se salten el semàfor en vermell a la cruïlla de la carretera Barcelona amb el carrer Emili Grahit.

També on hi ha aparcaments de zona blaves i verdes i, finalment, als punts on hi ha espais de càrrega i descàrrega (1.384 casos per deixar el vehicle en aquest punt sense cap autorització, 195 per superar l'estada d'aparcament en més trenta minuts i 398 per no exhibir en un lloc visible un vehicle autoritzat).

La carretera Barcelona és, precisament, el vial que encapçala el llistat (3.295 sancions), seguit del carrer Bonastruc de Porta (3.043), el carrer de la Creu (2.079), la plaça Catalunya (1.889) i La Salle (1.085).

Els 10 carrers on més es multa a Girona

  • Barcelona
  • Bonastruc de Porta
  • Creu
  • Pl Catalunya
  • Sant Joan Baptista de la Salle
  • Pl. Poeta Marquina
  • Trv. Carril
  • C. Carme
  • C. Bernat Boades
  • Av. Josep Tarradellas

Estacionar en punts on estava temporalment prohibit (per activitats autoritzades, neteja, poda, etcètera) ha suposat 2.246 denúncies. També n'hi ha moltes per estacionar a la vorera (1.767), a davant de guals (807) i en lloc d'ús per a persones amb mobilitat reduïda (665), entre altres.

No tot però són denúncies per aparcar en zones blaves, de càrrega i descàrrega o per saltar-se el semàfor. La policia ha enxampat més de mil conductors que no disposaven dels elements de seguretat necessaris. Es va enxampar 741 xofers que conduïen utilitzant el telèfon mòbil o un navegador o portaven auriculars, 338 que no portaven el cinturó ells o algun dels ocupants i 39 motoristes que no duien casc o el portaven mal lligat.

Saltar-se el semàfor ha suposat 2.657 multes, moltes de les quals en la cruïlla citada anteriorment. També hi ha 1.890 sancions per circular amb excés de velocitat, una xifra que l'any vinent s'incrementarà amb el radar rotatiu. No respectar els senyals verticals o horitzontals ha sumat unes 1.700 multes.

Una de les qüestions de circulació més polèmiques dels darrers mesos, la circulació del ciclistes, ha acabat generant 447 multes per diferents infraccions com ara circular per les voreres, fora del carril bici, amb auriculars o per estacionar-la en llocs incorrectes. També s'han posat 113 multes per deixar motocicletes i ciclomotors en una vorera, passeig, plaça, rambla, voral o refugi central.

Infraccions a la via pública

A banda de les denúncies per diferents aspectes vinculats al trànsit de vehicles, la memòria de l'àrea de Mobilitat i Via Pública del darrer any reflecteix que s'han instruït també 386 expedients sancionadors en matèria d'ocupació de la via pública. Són un 22% més que l'any anterior. Les denúncies per consum d'alcohol a la via pública es mantenen com l'any passat. El 2017 se'n van posar 125, de les quals 16 a menors d'edat. També 29 per demanar almoina o per fer venda ambulant. Disminueixen les denúncies per embrutir la via pública amb miccions humanes, passant de 73 a l'any 2016 a 55 a l'any 2017.

Acampar, barbacoes i anar nu

Hi ha alguns casos curiosos com ara tres sancions per acampar lliurement i sense llicència, tres per fer barbacoes o focs al carrer, tres per banyar-se en fonts o anar despullat i una per regar plantes o netejar catifes al balcó.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook