04 de maig de 2018
04.05.2018

Aproven, sis anys després, la redacció pels semàfors del Montessori i el Tennis

L'adjudicatària té tres mesos per fer el document per poder fer els treballs · L'obra, sense data, serà complexa perquè, a més de posar els aparells, es farà un mur de contenció i s'haurà de compensar l'entitat esportiva perquè se'ls expropiarà sòl

07.05.2018 | 06:33
La cruïlla, on sovint hi ha molt trànsit perquè hi arriben molts vials, una escola i el club de tennis

L'empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL serà l'encarregada de redactar el projecte per convertir l'encreuament de davant del col·legi Montessori de Palau en una cruïlla semafòrica. Es tracta d'una vella reivindicació dels veïns de la zona que consideren que cal una regulació en aquest punt, on conflueixen diferents carrers i equipaments i on, en hores punta, s'hi genera molta mobilitat de vehicles. Aquesta actuació ja es va anunciar l'any 2012 però no ha estat fins ara que s'ha posat fil a l'agulla.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha recordat que ara es redactarà el projecte i que posteriorment s'hauran de fer les obres. Alcalà ha indicat que tot plegat no anirà seguit perquè es tracta d'una obra molt «complexa». El regidor ha preferit no posar data a un possible inici dels treballs. De fet, la primera estimació del cost de les tasques és d'aproximadament 800.000 euros. No obstant, els estudis que es facin sobre el terreny o el que es determini en el projecte, poden reduir o augmentar el pressupost de l'obra. La superfície d'actuació prevista és de 3.800 metres quadrats.

Al concurs obert ara per l'Ajuntament només per redactar el projecte, s'hi havien presentat set empreses. El preu de sortida era de 35.090 euros. L'adjudicatària va oferir 22.808,50 euros per tirar endavant la tasca, per a la qual disposarà de tres mesos. En aquesta licitació, la meitat de la puntuació s'havia d'obtenir amb la proposta econòmica. La resta estava determinat per les memòries de metodologia d'execució dels treballs, del materials, acabats i instal·lacions, planificació temporal i idoneïtat de l'equip redactor, entre altres.

En concret, l'encàrrec consisteix en la redacció de l'aixecament topogràfic, l'estudi geotècnic, la redacció del projecte d'urbanització, el pla de control de qualitat, l'estudi de seguretat i salut, la certificació energètica de l'enllumenat públic en fase de projecte, el projecte de les instal-lacions (d'aigua potable, enllumenat públic, sanejament, baixa tensió, gas, telefonia, semàfors, veu i dades) i els altres documents tècnics necessaris per a l'aprovació del projecte. També caldrà tenir en compte les parades d'autobús.


En què consistirà l'obra?

Un cop s'iniciïn els treballs a la cruïlla, no es farà només la col·locació dels aparells semafòrics sinó que, a més a més, caldrà generar murs de contenció i, sobretot, arribar a un acord amb el club de tennis ja que hi ha dues zones afectades per les futures obres i s'hauran d'expopiar. Entre les possibles solucions hi ha la d'una compensació econòmica i la de construir dues pistes en un altre costat del club.

A l'encreuament hi conflueixen els carrers Torre de Malla, Aragó i Camí Vell i ara mateix està regulat per senyalitzacions de cedir el pas i per prefèrencies entre vehicles. Els vials arriben a l'encreuament des de diferents nivells, fet que dificulta, als conductors, poder veure si arriben altres vehicles pels altres carrers. Allà hi ha, a més a més, l'escola i el club de tennis. També és un vial que connecta amb Fornells i la carretera C-65 i que permet arribar a l'autopista o a la costa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook