07 de juliol de 2018
07.07.2018
Diari de Girona

Girona destina 200.000 euros a ampliar una vorera de la travessia Santa Eugènia

L'altra vorera del carrer ja és Salt i ara no es farà però s'han consensuat els treballs amb el consistori saltenc, perquè si més endavant executen l'obra, quedi uniforme. S'han d'eliminar barreres arquitectòniques i es trauran vint places d'aparcament

07.07.2018 | 00:48
Girona destina 200.000 euros a ampliar una vorera de la travessia Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte que ha de servir per ampliar la vorera est de la travessera de Santa Eugènia, l'única que correspon al seu terme municipal. El pressuposot és de 199.992,82 euros, tot i que possiblement es rebaixarà quan s'obri el concurs públic per executar les tasques i les empreses interessades facin les seves propostes i ofertes econòmiques. L'altra vorera, la del costat oest, pertany a l'Ajuntament de Salt. Els dos consistoris han mantingut converses per consensuar que les obres que es faran a la part gironina siguin compatibles amb les que pugui fer el municipi saltenc quan ho consideri i que quedi un carrer compacte.

La intenció dels treballs és la de «garantir els paràmetres d'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques que marca la normativa vigent i millorar la cohesió de la ciutat en aquest entorn urbà».

L'afectació d'aquesta ampliació afecta quatre trams de la travessera de Santa Eugènia. Són els compresos entre el carrer de les Filadores i el carrer de la Maçana. L'àmbit de l'obra té una superfície de 1.626,68 metres quadrats. El projecte preveu de mantenir els sentits de circulació existents en cada tram de carrer, i eliminar l'aparcament de vehicles existent en els trams entre el carrer Costabona i l'avinguda Santa Eugènia i entre l'avinguda Santa Eugènia i el carrer Lope de Vega. Aproximadament són una vintena d'aparcaments.

Dins aquest projecte s'ha previst els desmuntatge d'elements de superfície i la demolició del paviment i la vorada existent a la vorera est. El projecte preveu la renovació de la xarxa d'aigua en un tram de carrer i per tant la retirada de la xarxa existent de fibrociment.

A més a més, s'ha previst la renovació de la xarxa d'aigua potable a la zona afectada per tal de substituir la xarxa actual de fibrociment per canalització de polietilè. Aquesta renovació només afecta el tram entre el carrer Costabona i l'avinguda Santa Eugènia, ja que la resta de la xarxa discorre per la vorera oest.

També s'ha previst de substituir les dues lluminàries existents en el tram afectat per noves unitats de característiques similars però millorant el seu rendiment energètic amb lluminàries de led.

Una altra actuació és la renovació i redistribució dels embornals al llarg de tot el carrer afectat per tal de garantir que hi hagi una unitat cada 35 metres. Els altres serveis (gas, electricitat, telefonia i escomeses de sanejament), no caldrà renovar-los.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook