El nombre de visitants que han pernoctat a la ciutat de Girona l'any 2017 ha augmentat en un 11,16% respecte a l'any anterior (de 8.577 a 9.534 pernoctacions). Els increments més destacats es produeixen en mesos com setembre, amb un 64,84%; abril, amb un 60%; desembre, amb un 45,92%; o juliol, amb un 29,43%. Això corrobora, segons la Memòria del 2017 de l'àrea de Turisme, «l'efecte desestacionalitzador que s'ha detectat en els darrers anys», així com la consolidació de la «ciutat com a seu principal d'estada».

El document remarca que el concepte que es tenia del turista ha canviat. Tradicionalment era un «visitant d'un dia» que venia de Barcelona, del sud de França o que passava les vacances a la Costa Brava o a la costa barcelonina. Ara, cada cop són més «visitants que pernocten a la ciutat».

Tot i això, l'oficina de turisme ha registrat un descens en el nombre de consultes (-9.20%). Ha passat de 93.927 a 85.284 enquestes d'usuaris l'any 2017. En part, es pot deure al fet que molts visitants s'informen abans de viatjar o pels beneficis que suposa el roaming dels telèfons mòbils a l'hora de fer consultes. Els dotze mesos han marcat un descens, sobretot el març (-33,33%) i l'octubre (-19,79%).

Els turistes procedents de les diferents comunitats autònomes espanyoles continuen encapçalant la classificació de visitants que passen per l'oficina. Són el 43,14% del total (tot i que n'hi ha hagut un 11,11% menys que el 2016), seguit de França (16,11%), del Regne Unit (7,60 %), de la resta d'Europa (6,53%), de la resta d'Amèrica (5,57%) i dels Països Baixos (4,49%).

Destaca, tal i com es va apreciar l'any 2016, que la majoria de visitants asiàtics durant el 2017 eren de Corea del Sud. La principal motivació és conèixer els escenaris de rodatge d'una de les sèries més populars d'aquest país The legend of the blue sea.

Els visitants dels Estats Units segueixen augmentat (9,80%), sobretot interessats en el patrimoni històric i cultural, l'oferta gastronòmica i la facilitat per a la pràctica del ciclisme i el cicloturisme que ofereix la demarcació. Les procedències europees disminueixen totes excepte les del Regne Unit (2,61%). Un dels factors de l'increment, segons l'Ajuntament, podria ser la millora de les connexions de l'aeroport de Girona.

Pel que fa a les més de 133.000 consultes, el temes més preguntats feien referència al nucli antic (53,92%), museus (12,34%), carrers concrets (11,38%), el call jueu (5,13%) i Temps de Flors (4,18%). També hi ha consultes sobre ciclisme (1,03%), gastronomia (0,76%), Joc de trons (0,71%), Girona 10 (0,09%), Camí de Sant Jaume (0,05%), Temporada Alta (0,04) i del Girona FC (0,03%).

Altres dades de la Memòria reflecteixen que els russos (amb un 23%) són els que demanen més devolucions de taxes a turistes extracomunitaris ( tax free) i que els usuaris del trenet turístic han crescut un 31,35%, passant de 47.854 a 62.856 tiquets.