El regidor de Medi Ambient de Sostenibilitat de Girona, Eduard Berloso, manté que l'Ajuntament està fent una bona tasca en l'aplicació de l'ordenança municipal de tinença d'animals a la ciutat. Considera que l'import de les multes que s'estan aplicant als propietaris que no tenen censada la seva mascota i sense el xip identificatiu «són les que són» perquè així ho contempla la normativa aprovada. Assegura que, al mateix temps que estan prohibint l'accés dels animals en alguns punts de la ciutat i se n'estan buscant d'altres, també s'està treballant perquè els gossos tinguin cada cop més espais per al lliure passeig.

L'Ajuntament de Girona va senyalitzar, fa un mes i mig, tres zones de la ciutat on es prohibia l'entrada de gossos, fins i tot lligats amb corretja. Són dues del barri de Sant Narcís (la de l'Assumpció i el Camp de Bèlit) i una de la Devesa (la de Miquel de Palol). La mesura va aixecar polèmica. El regidor explica que ha rebut «crítiques de ciutadans a nivell individual» però que amb moltes entitats i associacions de veïns ha passat justament «el contrari» i que ha estat molt ben rebuda. «També és cert que les entitats ens demanen que es trobin més espais on els gossos puguin córrer».

Nova escala per accedir a l'Onyar

Precisament, sobre aquesta demanda, el representant municipal assegura que estan treballant per donar més alternatives de les actuals en almenys quatre vies. Per una banda, analitzant amb els agents ambientals i els serveis municipals possibles nous punts que s'afegeixin als quatre existents (parc del Migdia, parc de la Devesa, Mas Masó a Can Gibert del Pla i carrer Barranc al sect0r est). En segon ordre, Berloso apunta que s'està mirant com convertir la zona habilitada de la Devesa en un gran espai familiar per a gossos, com els que ja hi ha en altres poblacions, amb diferents comoditats per a la família i els gossos, com ara bancs per seure, una font d'aigua i papereres. En tercer terme, s'està estudiant com ampliar el tancat del parc del Migdia. Finalment, remarca l'opció de la llera de l'Onyar, que considera que «no s'està uitilitzant prou». Per tal de potenciar-ne l'ús, ja no només per als propietaris de gossos, si no per a tota la ciutadania, s'ha redactat un projecte per habilitar una escala que permeti accedir al riu des dels jardins de la Infància. També hi ha itineraris on els amos dels gossos poden dur els animals deslligats a les hortes de Santa Eugènia, a les ribes del Ter -a més de l'Onyar- i a la Font del Ferro.

El defensor de la ciutadania, Ramon Llorente, va fer una recomanació d'ofici fa unes setmanes per tal que es revisin a la baixa els imports de determinades sancions als propietaris de gossos en considerar-les «excessives». Va intervenir arran de la queixa que li havien fet arribar «molts» ciutadans a la seva oficina.

Però el vicealcalde i màxim responsable de l'àrea, que s'encarrega de tot el que està vinculat a la tinença d'animals no vol entrar en el debat sobre l'import de les multes per no tenir el gos censat (400 euros) o sense el xip identificatiu (300 euros). «Són les quantitats que marca l'ordenança», insisteix. «No vull entrar en aquest debat», reitera, per a continunació mantenir que «ni dic que són excessives ni que no ho són. Apliquem el que diuen les ordenances aprovades en un ple municipal». Sí que exposa que «si algú compleix totes les normes no rebrà cap multa».

L'equip de govern sospita que no tothom té censada i amb el xip corresponent la seva mascota. Es calcula que el doble del nombre d'animals censats no ho estan. Berloso explica que la campanya es fa per «tenir clara i controlada tota la població de gossos que hi ha a la ciutat». «Per això aquesta exigència», remarca.

Segons consta a la memòria d'actuacions de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament, en data de 31 de desembre de 2017, a la ciutat hi havia un total de 2.722 gossos inscrits en el registre general d'animals de companyia, una xifra que representava un 13% més respecte l'any anterior. El defensor també alertava de la queixa de ciutadans que indicaven que se'ls havien posat multes per no tenir censat o xipat l'animal quan s'havia donat un marge per fer-ho. Berloso indica que ha parlat amb Llorente i que l'Ajuntament ha deixat clar que hi va haver un dia que es va considerar com a frontera, i que les d'abans es consideren «avisos», però que a partir d'un dia en concret ja es consideren sancions perquè s'ha donat per tancada la campanya informativa.