La plataforma Aigua és Vida de Girona ha denunciat l'elevat «marge» de beneficis que Agissa obté amb els comptadors d'aigua dels ciutadans, que són propietat dels mateixos consumidors. L'entitat ha analitzat els estudis de tarifes i les auditories corresponents als anys 2012 a 2015 i xifra en uns 350.000 els beneficis que obté si es fa el balanç d'ingressos i costos. El marge és d'un 82% de mitjana. Els beneficis corresponen a la quota de manteniment que paga el consumidor a cada factura i els costos a la substitució dels aparells quan se substitueixen perquè són antics i han acabat la seva vida útil o s'han fet malbé.

Si s'entra en detall a l'auditoria de l'any 2015, encarregada per l'Ajuntament de Girona a l'empresa Global & Local Audit, es pot comprovar com els ingressos amb els comptadors van ser de 432.900 euros i els costos van ser de 91.393 euros. En aquest cas els beneficis van ser de 341.597 euros. El marge d'aquella anualitat va ser del 78,9%. La plataforma explica que en quatre anys (les citants 2012 a 2015), la suma d'ingressos arriba als 1.706.434 euros i els costos a 299.594 euros. Per tant el benefici és de 1.406.841 euros. L'entitat explica que, si les xifres es mantiguessin així durant els anys previs i posteriors als quatre analitzats, la quantitat de benefici en 26 anys de servei seria de prop de nou milions d'euros.

La plataforma assegura que «aquests diners són dels usuaris perquè el comptador és seu i corresponen a allò que paguen a través de la quota de conservació amb aquesta finalitat i, per tant, no poden convertir-se en beneficis per a l'empresa».

L'entitat denuncia que si Agissa obté aquests guanys és perquè o «no s'estan fent els treballs de conservació de comptadors necessaris» o perquè «el preu d'aquesta gestió està sobredimensionat». O les dues coses.

Per tot això, Aigua és Vida demana explicacions a l'Ajuntament perquè informi perquè hi ha tants beneficis i on van i reclama que es «compensi» als usuaris.