La taxa d'atur a finals de l'any 2018 es va situar en el 6,97%, una xifra inferior a la registrada el 2008 (7,75%). «Això suposa sense cap dubte un any molt positiu per Sarrià, doncs s'ha retornat i fins i tot millorat les dades d'atur d'abans de la crisi», explica l'Ajuntament en un comunicat.

Tenint en compte l'evolució des del 2008, les dades afirmen que s'ha pogut reduir la taxa molt notablement en algunes franges d'edat, principalment en persones d'entre 20 i 24 anys amb una disminució d'un 49,57%. En canvi, pels majors de 50 anys la situació no ha millorat gaire, ja que la variació està per sobre amb un 89,17%. Per sexe, pel que fa als homes hi ha una disminució de la taxa d'un 6,30%, en canvi en el cas de les dones se situen per sobre, amb un 16,20%. Des del consistori destaquen els programes engegats com el d'orientació laboral i la intermediació amb les empreses.