08 de març de 2019
08.03.2019
Diari de Girona

Arribar a reciclar un 72% gràcies al pagament per generació

Zones d'Alemanya, França i Holanda expliquen els seus èxits en la gestió de residus al fòrum #wasteinprogress

08.03.2019 | 00:37
Arribar a reciclar un 72% gràcies al pagament per generació

La ciutat alemanya de Leipzig, la regió francesa de Grand Besançon i l'holandesa Twente Milieu van explicar ahir a la segona sessió del Fòrum Internacional de Residus #wasteinprogress com han aconseguit altes taxes de reciclatge. En alguns casos, com a Hengelo, una ciutat dels Països Baixos, la taxa de reciclatge ha passat del 45% al 72% en sis anys gràcies al pagament per generació de residus. El saló celebra avui la seva última jornada.

L'àrea metropolitana de Grand Besançon, que engloba 192.000 habitants de 69 municipis, ha aconseguit en sis anys reduir la fracció resta en un 34%. Dels 227 kg per habitant i any que es generaven l'any 2012, s'ha passat als 150 kg gràcies a la implantació d'un model en què el ciutadà paga en funció del volum del cubell, identificat amb un xip, el nombre de vegades que li passen a recollir la brossa i el pes. El ciutadà té una quota fixa que depèn de la capacitat que té el recipient o contenidor on diposita la brossa i el servei. Una part és variable, que es calcula en funció del nombre de vegades que es treu el cubell al carrer per ser recollit i el pes que fa. El camió que recull la brossa té un lector de xip i una bàscula que calcula la quantitat de brossa que s'emporta. El model canvia en els blocs de pisos on s'estableix un contracte per cada bloc i la factura depèn de la superfície que fa cada pis.

A la ciutat de Leipzig, des que el 2005 van implantar els xips en els cubells que els veïns tenien a casa, la taxa de reciclatge ha crescut més de 20 punts percentuals. Així, s'ha passat d'un 40% de reciclatge al 61%, segons les darreres dades disponibles de 2017. Allà cada casa té 4 cubells (per al paper, plàstics i metalls, matèria orgànica i rebuig) i el ciutadà paga en funció dels kg de brossa que genera. La capacitat dels cubells es calcula en funció dels habitants que viuen a cada casa i el sistema de rotació de la recollida.

Finalment, la regió dels Països Baixos de Twente Milieu combina el sistema porta a porta per a plàstics, paper i residus biològics amb l'obligació de portar la fracció resta a contenidors situats a uns 250 metres de casa de mitjana. El pagament per generació de residus s'aplica en els dos sistemes. Així s'ha aconseguit arribar a una taxa de reciclatge del 72%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook