Aquesta setmana han començat les obres de remodelació dels lavabos públics de la plaça de Santa Eugènia de la ciutat de Girona. Les actuacions se centraran a modernitzar l'equipament, a adaptar les instal·lacions d'aigua i electricitat existents i a adaptar la xarxa de sanejament per donar compliment a la normativa vigent.

Concretament, el projecte inclou l'enderroc de les distribucions existents per crear-ne de noves, les quals seran més modernes i adaptades. Es mantindran els tres inodors per a les dones i els dos inodors per a homes, però se n'adaptarà un de cada per a persones amb mobilitat reduïda. També s'ampliaran de dues a tres les piques que hi ha en cada part del lavabo.

D'altra banda, es canviarà el paviment de terrazzo actual per un de gres antilliscant, els revestiments es faran amb rajola i s'enguixaran i es pintaran les parts superiors entre les finestres.

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat aquestes obres a l'empresa Miquel Portulas Construccions per un import de 34.321,89 euros. Està previst que els treballs tinguin una durada màxima de dos mesos.