Ha arribat el dia que molts veïns de Santa Eugènia i de Sant Narcís esperaven des de fa dècades. El reivindicat pont del Dimoni es posarà «en funcionament» aquest dijous, aproximadament sobre les quatre de la tarda. A partir d'aquella hora, els vianants que ho desitgin ja hi podran passar caminant. Hauran culminat quasi 12 mesos d'obres per reconstruir la històrica infraestructura sobre el riu Güell. Es preveu una visita del regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i de membres de la comissió de seguiment veïnal de les obres. La data d'obertura la va avançar Diari de Girona fa unes setmanes.

Més endavant, probablement al setembre, es farà un acte veïnal molt festiu, coincidint amb la festa de Santa Eugènia.

El pont es va construir l'any 1357 i es va desmuntar el mes de juliol del 1968, amb la promesa de reconstruir-se. L'Ajuntament va aprovar en dues ocasions la reconstrucció de l'estructura, a conseqüència de la pressió veïnal. Va ser en les sessions plenàries de l'11 de març de 1981 i del 14 de setembre de 2010. El 18 d'octubre de l'any 2011, l'aleshores alcalde Carles Puigdemont va fer una visita als magatzems municipals de Mas Xirgu on hi havia dipositades les dovelles del pont. Va ser el primer pas ferm cap al compliment de la promesa ja que aleshores es va encarregar la redacció del projecte. Però no va ser fins el 26 de març de l'any 2018 que van començar els treballs de reconstrucció, a càrrec de l'empresa Salvador Serra SA, per 408.012 euros.

El pont s'ha col·locat en un punt proper a l'original, aprofitant la perllongació del carrer Maçana, molt proper però, a un altre pont. La idea de la reconstrucció del pont del Dimoni era combinar totes les peces antigues possibles que encara es conserven amb alguns arts moderns per aconseguir una estructura com la del segle XIV: 13 metres de llum de l'arc, 8 metres d'alçada sota l'arc i entre 3 i 3,7 metres d'amplada.

Pel que fa a la tecnologia moderna, s´an aprofitat les eines que proporcionin les màximes prestacions amb els mínims mitjans, com són la fonamentació de l´arc del pont de formigó armat, tirants per comprimir les dovelles de pedra originals, arc metàl·lic de reforç, mínims pòrtics estructurals a les passeres o la lleugeresa de paviments mixtos de fusta i ferro. S'ha procurat que tots els elements, juntes i unions siguin tant visibles com es pugui. En relació amb la part més tradicional, les parets de maçoneria del pont s´han aixecat a través de la tradició constructiva local amb materials rierencs i morter de calç. Finalment, s'han recuperat les dovelles de carreus de pedra perquè tornin a fer la seva funció original: formar un arc de pedra estructural.

De tot el conjunt de pedres que es conserven de l´antic pont del Dimoni, s´han detectant 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Aquestes pedres són les que s'han fet servir per reconstruir aproximadament un 70% del que era el pont original. La resta, a banda i banda de l´arc, s'ha substituït per estreps de formigó.

L´accés al pont es farà a través de dues rampes que s´ubicaran en cadascun dels costat de la passera, a banda i banda del riu.