Les obres de rehabilitació de l'antic Cinema Modern començaran el pròxim dilluns. Les actuacions, que tenen una durada prevista d'un any i mig, tenen com a objectiu fer de l'equipament un referent en la dinamització de la indústria cultural i creativa de la ciutat i del territori, ja que serà la seu del nou centre d'arts i creació de Girona.

Del 15 al 23 d'abril, es portarà a terme la fase de preparació de l'obra, durant la qual no hi haurà afectacions per als veïns i veïnes de la zona. A partir del 23 d'abril s'iniciarà la fase d'enderrocs, que té una durada prevista de dos mesos. En aquest període, la runa s'evacuarà pel carrer Nou del Teatre i els subministraments de materials es faran des del carrer del Portal Nou.

Això comportarà algunes afectacions per a la circulació de vehicles, ja que en determinats moments s'haurà de tallar el trànsit d'aquests dos carrers i l'accés des del carrer del Portal Nou fins a l'antic Cinema Modern es farà en direcció contrària. L'Ajuntament de Girona explica en un comunicat que anirà informant puntualment als veïns dels canvis de circulació i les afectacions en la mobilitat que puguin comportar les obres.

Unes obres de 1,8 milions d'euros

L'empresa adjudicatària de les obres és OSG Serveis Grup SLU per un import de 1.801.370 euros. El projecte preveu intervenir sobre 2.401 metres quadrats, que és la superfície construïda del conjunt actual del Modern. L'edifici està dividit en quatre plantes més la planta baixa, que serà el punt d'entrada a l'edifici des del carrer Nou del Teatre i que permetrà l'accés a les escales i a l'ascensor. El 50% de l'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.