La nova línia L9 que connecta directament Salt amb la Universitat de Girona ha tingut, els sis primers mesos i mig d'activitat (setembre-març), una mitjana de 262 viatgers/dia de dilluns a divendres. El darrer mes de març ha estat el que més viatgers ha tingut durant aquest període inicial amb un total 7.881 i una mitjana diària de 303 viatgers al dia.

Segons les dades facilitades per l'ATM de Girona, durant aquests mesos s'han registrat 41.914 viatgers amb una mitjana estable mensual que se situa entorn els 6.000 viatges mensuals.

La línia, que treballa amb una freqüència diària d'una hora, aglutina entorn el 26% dels viatgers entre les 7.00 i les 9.00 hores; i un altre 26% entre les 13.00 i les 16.00 hores. El regidor de Mobilitat, Toni Vidal, ha destacat que «l'aposta per connectar directament els estudiants amb el campus de Montilivi ha estat un gran encert vist les dades obtingudes durant aquests primers mesos».