Aquest pot ser el darrer any amb la sortida dels passos de la processó del Sant Enterrament de Girona des de la plaça de la Catedral. La seguretat al portal de Sobreportes i la intenció de guanyar espai per als espectadors que volen veure baixar els participants de les dotze confraries a la processó baixant l'escalinata han obert un debat que pot acabar amb el trasllat dels passos (les imatges i figures al·lusives a la Passió de Jesucrist que porten les confraries) a la plaça de l'accés superior a la basílica de Sant Fèlix.

De fet, enguany ja hi havia veus que apostaven per aquest canvi, però al final, la Junta de Confraries de Setmana Santa ha aturat, de moment, la iniciativa.

Fins a data d'avui, els passos s'exposen engalanats amb flors ja des del matí del divendres a la plaça de la Catedral. Quan s'inicia la processó, aquesta ocupació provoca la limitació del nombre d'espectadors que poden veure l'espectacular inici de la processó, amb els confrares baixant per les noranta escales amb l'immensa Catedral il·luminada al fons. I, un cop a baix, les diferents confraries recullen els passos i passen pel portal de Sobreportes, que separa la plaça de la Catedral amb la baixada de Sant Fèlix. Es tracta d'un punt crític ja que el portal és estret i acaba fent corba amb un pendent pronunciat. Sovint hi ha molta gent acumulada i nens que posen en perill la integritat dels participants i la seva mateixa.

El pas per aquest punt estret i de baixada i la idea d'alliberar la plaça han provocat que hi hagi qui consideri que els passos es podrien col·locar un centenar de metres més enllà, a la plaça que hi ha a dalt de la pujada de SantFèlix i que correspon a l'accés superior a la basílica. Aquest punt permetria als confrares evitar els riscos de passar pel portal de Sobreportes i fer la corba i poder fer la baixada, també espectacular de Sant Fèlix amb els passos balancejant.

Encara sense aquest possible canvi, la processó sortirà de les escales de la Catedral a les nou en punt i seguirà el nou recorregut implantat els darrers anys que suposa passar primer per la Rambla i després per la plaça del Vi i no a l'inrevés, com es feia antigament. La modificació de l'itinerari es va decidir per evitar el pas per les terrasses dels bars de la Rambla al final, quan ja estan més plenes de clients i no hi ha el silenci que es demana per seguir la processó.

A la processó s'hi espera la presència d'unes 1.300 persones distribuïdes entre el Maniple dels Manaies, les vestes de les dotze confraries i els membres de la Junta de Confraries, a més dels integrants de l'orquestra Xarabanda band, la banda musical de Vilafamés i la cobla La Flama de Farners.