els propietaris d'un solar situat entre entre els carrers Joan Fuster i Federico García Lorca han firmat un conveni de cessió per fer un aparcament públic. l'alcalde, Narcís Fajula, ha explicat que servirà per «descongestionar» la zona, que properament tindrà un nou institut i, per tant, un augment en la mobilitat. Es preu que l'espai pugui servir per aparcar-hi aproximadament una cinquantena de vehicles.

L'acord es podrà prorrogar anualment. L'Ajuntament eximeix els propietaris de pagar l'IBI als propietaris del terreny i es compromet a mantenir net el paratge. A més, s'hi farà una actuació en la pavimentació, que consistirà en cobrir el solar amb sauló.

A més, hi habilitarà un punt d'entrada i un altre de sortida. Ara mateix, el terreny està envoltat de tanques perquè no hi entri ningú i ple d'herbes. El batlle ha explicat que estan mirant també altres possibilitats en altres àres del municipi per fer-hi actuacions similars.