? El Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, va qüestionat la tasca del secretari municipal: «El paper del secretari no és dirigir la política municipal ni condicionar-la». I va afegir que «pel que afecta a la institució que represento tinc la obligació de cridar l'atenció sobre algunes interferències negatives que des de la Secretaria de l'Ajuntament s'han produït respecte a resolucions i recomanacions del Defensor, fins i tot paralitzant decrets signats per l'alcaldessa, tot creant incertesa i descrèdit respecte a l'autoritat de l'alcaldia i la raonabilitat de les recomanacions del Defensor». Llorente va exposar que la competència del secretari està definida legalment i comprèn la fe pública i l'assessorament legal perceptiu al consistori però «no el control de la legalitat de tots els actes i acords que s'adopten». I el va titllar de «vigilant de l'ortodòxia legalista».

No en va tenir prou i també es va queixar del Síndic de Greuges, Rafel Ribó. En aquest sentit, va lamentar des del Defensor, la col·laboració sempre ha estat «lleial» amb el Síndic però que no hi ha hagut reciprocitat. «Quan alguna persona amb una queixa contra el nostre Ajuntament s'ha dirigit al Síndic de Greuges, no ens l'ha remès i no sempre ens ho ha comunicat», va explicar.

Finalment, després d'admetre que són serveis fora de la seva competència, va lamentar el deficient funcionament del Registre civil, la problemàtica dels torns d'ofici dels advocats, la lentitud dels tribunals de justícia o de Correus, que «tan poden perjudicar a la ciutadania».