L'Ajuntament de Girona ha obert el període de recepció de sol·licituds per a les entitats que volen tenir una barraca a la Copa en la propera edició de les Fires de Sant Narcís de la ciutat. Les instàncies per participar-hi es poden presentar fins al dia 2 de juny.

Enguany s'instal·laran un total de 20 barraques a l'esplanada de la Copa. Podran participar-hi, per un costat, les entitats associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys i, per l'altre, les associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona.

Les bases reguladores de la convocatòria de les condicions d'adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires es poden consultara a la pàgina web de l'Ajuntament.

Fa una dècada les entitats frisaven per poder tenir una barraca per les Fires. Al sorteig se n'hi apuntaven desenes i s'havia de creuar els dits per tenir sort. Des de fa uns anys per, la dinàmica ha canviat i diversos factors han reduït l'interés per aconseguir un espai a la Copa. Aquest últim any,, totes les associacions que ho havien demanat van tenir barraca. S'havia fet sorteig, però alguna renuncia va permetre entrar als qui estaven en llista d'espera.