L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) manté que el riu Onyar té un estat ecològic «deficient». L'entitat ha realitzat un segon mostreig i ha obtingut els mateixos resultats que fa sis mesos. El riu presenta una alta concentració de matèria orgànica i una dinàmica hidrològica força estancada. També han trobat que l'Onyar, al seu pas per la ciutat de Girona, compta amb molt poca diversitat d'espècies i amb una baixa densitat de població, especialment de macroinvertebrats, bioindicadors de bona qualitat de l'aigua.

Així mateix, el mostreig destaca novament la presència d'algunes espècies exòtiques. «Però les condicions de vida són tan poc favorables que fins i tot aquestes apareixen en baix nombre», especifiquen els ecologistes. Si bé la biodiversitat i la densitat de població del riu és baixa, l'ANG ha trobat deixalles de tota mena: llaunes, plàstics, paper, tovalloletes, ferralla i vidre.

L'entitat denuncia, a través d'un comunicat, que aquestes dades físiques, químiques i biològiques «no han millorat en aquests darrers sis mesos». És per aquest motiu que els ecologistes fan una crida a la ciutadania per reduir els residus que generen, especialment dels envasos d'un sol ús, i a les administracions per millorar la gestió dels residus i evitar la seva generació en origen.

L'associació explica que les persones voluntàries de l'ANG seguiran realitzant aquests mostrejos de forma periòdica, cada sis mesos, per obtenir dades històriques i veure l'evolució de l'estat del riu. Així mateix, animen altres col·lectius de la ciutat de Girona a apadrinar diferents trams del riu per ampliar el recull de dades disponibles i dibuixar una visió global al llarg d'aquest curs fluvial.