L'Ajuntament de Giroha ha informat que del 18 al 20 de juny es farà una actuació de tractament fitosanitari per al control dels artròpodes i fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. En concret s'actuarà de les onze de la nit a les sis el matí, mitjançant l'aplicació dels productes fitosanitaris d'insecticides i de fungicides. Per aquest motiu, es recomana als veïns que tanquin els balcons i finestres durant el tractament, que recullin els animals, objectes, roba i aliments de finestres i balcons i que no s'entri a la zona tractada fins al cap de 2 hores, que quedarà senyalitzada amb cartells..