Girona es manté per sota del límit de contaminació per partícules en suspensió PM10 . Segons el consistori, la mitjana dels últims quatre dies a la ciutat ha estat de 27 µg/m3, la meitat del màxim aconsellable per a la salut humana

Girona es troba aquests dies sota avís preventiu de contaminació de l'aire per partícules en suspensió PM10 (petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre d'entre 2,5 i 10 µm), com tota Catalunya. A la ciutat no s'ha superat cap dia el valor límit diari de 50 µg/m3, que és la xifra establerta per normativa per a la protecció de la salut humana. El Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire estableix que no es pot superar el valor de 50 µg/m3 en mitjana diària més de 35 vegades en un any.

Al municipi, la mitjana dels últims quatre dies de partícules en suspensió PM10 ha estat de 27 µg/m3. Avui mateix hi ha una mitjana de 32 µg/m3, ahir va ser de 29 µg/m3, el dia de Sant Joan de 25 µg/m3 i el 23 de juny de 22 µg/m3.

D'acord amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferiors a 10 micres enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica el dia 24 de juny i els models de dispersió de contaminants per al dia d'ahir que preveien que continuarien elevats, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es va emetre ahir un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire pel contaminant PM10 per a tot el territori català. A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir en fase d'alerta per onada de calor el Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.

Les dades de mesura de contaminants a Girona es porten a terme des de l'estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, que està situada a l'Escola de Música (carrer de Barcelona, 70) i es poden consultar en línia.