La Generalitat ha imposat un total de 14 sancions a l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona (Girona + Neta). Aquestes multes, que oscil·len entre els 626 i els 1.252 euros, s'han posat en un període de quatre anys, és a dir, des del 2015. Les sancions imposades per Inspecció de Treball han estat, principalment, per temes de la borsa de treball i ascensos, segons publica el Govern català en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Aquestes dades s'han fet públiques després que la diputada de Catalunya En comú Podem, Yolanda López, entrés aquesta preguna per registre al Parlament, la qual va ser resposta pel govern a principis de setmana i publicada posteriorment al BOP. Girona + Neta és una empresa mixta formada per Fomento de Construcciones y Contratas SA (75%) i l'Ajuntament de Girona (25%) que s'encarrega de la neteja viària de la ciutat.

D'aquestes 14 sancions imposades per Inspecció de Treball, 11 tenen resolució ferma en via administrativa i consten com a pagades, segons afirma el Govern després d'haver-ho consultat a la base de dades RSR de sancions. Respecte a les altres tres multes, el Govern explica que encara no tenen resolució ferma i que per tant Girona + Neta «no té l'obligació de pagament» per aquestes sancions «fins que finalitzi el procediment».

Aquestes multes se sumen als 25.000 euros que Girona + Neta ha hagut de pagar a un treballador per, segons sentència del TSJC, discriminar i vulnerar els drets sindicals d'aquesta persona quan va passar a ser delegat al comité. La sentència subratllava que Girona + Neta va dur a terme «una conducta antisindical i discriminatòria» contra l'afectat.

L'afectat substituïa els conductors dels camions de la neteja quan estaven de baixa. Segons recollia la sentència, en una ocasió li van donar un plànol del recorregut que havia de fer sense posar-hi els noms de carrers i, en una altra, el capatàs li va dir que mereixia ser tractat «com un gos».