El grup municipal del PSC de Girona considera que l'antic teatre Odeon del Barri Vell no reuneix les condicions perquè, avui, pugui tenir cap ús. Els socialistes subratllen que l'Odeon no té una segona entrada o sortida fonamental per a qualsevol ús que se li vulgui donar i que no s'ha efectuat la reforma i adequació de la façana que ha demandat l'Ajuntament en multitud d'ocasions. L'antic Odeon forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i té la classificació R al Pla Especial del Barri Vell (quan s'hi actuï s'ha de mantenir la integritat de la configuració original). La portaveu, Sílvia Paneque, ha demanat que l'Ajuntament «tingui una política clara de restricció, cura i observança especial al Barri Vell, on s'ha deteriorat la vida dels veïns amb decisions del govern».