La Generalitat de Catalunya revisarà la llicència ambiental atorgada a la fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter. Aquesta és una de les peticions que l'Ajuntament havia fet arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de posar fre a les males olors que genera la fàbrica. L'administració ja ha iniciat l'expedient de revisió anticipada de la llicència per tal d'actualitzar-la i adaptar-la a les normatives europees, segons informa el consistori.

Ara, els veïns tenen un mes per presentar al·legacions contra aquest permís atorgat a la planta paperera. L'Ajuntament, amb l'objectiu d'oferir la possibilitat a tots els veïns de Sarrià de poder personar-se en dit expedient, ha posat a disposició dels interessats el document pertinent per dur a terme la seva manifestació personal. Aquest full d'al·legacions es pot presentar a l'Ajuntament de Sarrià, a la seu de la Generalitat de Girona o per via telemàtica. «L'objectiu és tenir més força perquè la Generalitat ens escolti i presioni l'empresa perquè es posi al dia en la normativa», explica l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula.

Avui al matí està previst que s'instal·li una carpa informativa dins el recinte del mercat per tal d'informar sobre aquesta qüestió als veïns que vulguin exercir els seus drets d'al·legacions. Segons explica el batlle, quantes més persones firmin el document, tindran més força per demanar al Departament que sigui «més exigent i rígid» amb Hinojosa.

No renovar l'autorització

El document en qüestió ha estat elaborat per la Plataforma Prou i tots els partits que tenen representació al ple de l'Ajuntament. Entre tots han creat aquest text d'al·legacions on es demana a la Generalitat que «denegui la renovació de l'autorització ambiental» a Hinojosa «atesos els greus impactes que genera la indústria paperera».

Un d'aquests problemes són les males olors que desprèn la planta i que, segons han manifestat els veïns en diferent ocasions, «afecten a la salut de les persones». En aquesta línia, en el document es demana a la Generalitat que no es renovi l'autorització ambiental perquè Hinojosa incompleix l'Ordenança Municipal d'Olors i les mesures correctores que ha aplicat són «insuficients». A més, exposen que és «incompatible» que hi hagi una indústira de fabricació de paper i cartró al costat d'una zona residencial.

També es denuncia que «l'ús de fabricació de cartró ondulat s'està desenvolupant sense cobertura administrativa des de l'any 2017». És per això que demanen a la Generalitat que sancioni a l'empresa i ordeni «el cessament de l'activitat de la planta fins que no es garanteixi l'efectiva instal·lació de totes les mesures correctores que assegurin l'adequat funcionament de la indústria sense la producció de molèsties i perjudicis al veïnat».

Mesures correctores

D'altra banda, demanen que si es permet la continuació de la producció a Hinojosa, obliguin a la fàbrica a aplicar una sèrie de mesures correctores. Primer de tot, que compleixi l'Ordenança municipal d'olors de Sarrià. També volen que la planta redueixi la producció en funció de la capacitat de depuració de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) perquè no s'acumuli i generi més pudor. En segon lloc, demanen que es prohibeixi l'ús habitual del tanc d'emergències pel funcionament ordinari de la indústria i que es tanqui la torxa de biogàs per la contaminació atmosfèrica que genera. Finalment, exigeixen que es realitzi una inspecció ambiental «completa» de l'activitat.