Les obres de rehabilitació de l'antic Cinema Modern avancen a bon ritme. Aquest matí han començat les tasques per retirar les encavallades de l'edifici. Es tracta d'unes estructures singulars i lleugeres, disposades en forma de triangle, que sostenien el sostre de l'edifici abans que se n'enderroqués el teulat per motius de seguretat.

"Malgrat que l'actuació consisteix en una tasca pròpia de la segona fase del projecte de rehabilitació del Modern, s'ha portat a terme dins de la primera fase -l'etapa actual de les obres- amb l'objectiu d'agilitzar les feines d'enderroc i facilitar la bona organització de les actuacions. Les obres avancen a bon ritme, d'acord amb els terminis programats", ha manifestat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament, Lluís Martí.

Està previst que els treballs d'enderroc acabin després de l'estiu i que, a partir d'aquest moment, les actuacions se centrin a reforçar l'estructura de l'edifici, principalment en la reparació i reconstrucció del sostre de l'equipament.

La primera fase de les obres de rehabilitació de l'antic Cinema Modern va començar el passat 15 d'abril. Les actuacions, que tenen una durada prevista de 18 mesos, tenen com a objectiu fer de l'equipament un referent en la dinamització de la indústria cultural i creativa de la ciutat i del territori, ja que serà la seu del nou centre d'arts i creació de Girona. L'empresa adjudicatària de les obres és OSG Serveis Grup SLU i es portaran a terme per un import de 1.801.370,81 euros.

El 50% de l'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.