La Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV), com no podia ser d'una altra manera, està preocupada per la manca de qualitat del servei elèctric en alguns dels barris perifèrics de la nostra ciutat. Vila-roja, Torre Gironella i Germans Sàbat han pogut tornar a normalitzar, a principi d'any, el servei després de passar una temporada de final d'any de talls elèctrics important.

Altres barris com Palau-sacosta també n'han tingut encara que de forma puntual i amb menor intensitat. Però hi ha un barri, Font de la Pólvora, on s'ha cronificat el problema, que esdevé des de fa anys. Per això la FAV va organitzar una reunió a l'Ajuntament de Girona, amb els presidents de les Associacions de Veïns de Torre Gironella, Vila-roja, Pont Major i Palau-sacosta, per intercanviar informació per ambdues parts de la situació molt greu a Torre Gironella, on cada dia del mes de novembre i desembre hi havia talls de llum al vespre, i en molt menor grau als altres, per poder treballar plegats. La reunió va ser positiva i fructífera, perquè en una setmana es va actuar a Torre Gironella i va tornar a la normalitat. També es va parlar de prendre altres accions a realitzar més endavant.

La FAV considera que aquest és un problema molt greu i que s'ha de fer quelcom per buscar una solució urgentment. Però no podem començar de zero. Hi ha molta feina feta per les anteriors regidories d'aquest barri, de Medi Ambient i de la FAV.

S'han fet reunions amb veïns, Endesa, institucions com la subdelegació del Govern, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Defensor del Ciutadà, Síndic de Greuges... i hi ha resolucions que obliguen Endesa a garantir el servei a aquelles famílies que tenen regularitzada la seva situació contractual amb Endesa. Cal seguir el fil que van deixar les anteriors regidories i la FAV i no llançar per la borda tota aquesta feina.

El regidor Cristóbal Sánchez va fer una reclamació al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en representació de l'Ajuntament de Girona, pel desacord amb la qualitat del servei en el subministrament dels barris de Vila-roja i Font de la Pólvora de la ciutat de Girona, on descriu interrupcions des de l'1 de gener del 2016 fins a l'actualitat.

La Generalitat va contestar el 14 de maig del 2018 amb la resolució següent: «Que l'empresa Endesa distribució Elèctrica, SLU dóna compliment al que es regula en l'article 106 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel que fa a la qualitat zonal de Girona. Que l'empresa Endesa Distribución Elèctrica, SLU ha de complir amb la qualitat individual de tots els subministraments contractats en els barris de Vila-roja i Font de la Pólvora de la ciutat de Girona tal i com s'estableix en l'article 104 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre».

Cal reclamar a la Direcció General d'Energia Seguretat Industrial i Seguretat Minera que comprovi l'estat de la xarxa de tota la ciutat i especialment als barris perifèrics i els més afectats en relació amb aquest assumpte, i faci una diagnosi, barri per barri, de les causes dels talls de l'enllumenat.

Tal com descriu el síndic de greuges, a la carta de data de 9 d'abril del 2019, el síndic vol exposar les consideracions següents: «L'electricitat és un servei bàsic i essencial per a la vida quotidiana, la qualitat i continuïtat del qual cal garantir. Cal que totes les administracions actuïn conjuntament i coordinadament, cadascuna des del seu àmbit competencial i funcional (...)».

Tot seguit, es concreten les recomanacions següents: «Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i seguretat Minera ha de fer el seguiment i controlar la qualitat del subministrament elèctric als municipis o barris en què és coneguda la problemàtica de la manca de qualitat del servei. Exercir la potestat inspectora en matèria de garantia i qualitat del subministrament elèctric. Incoar els procediments sancionadors que siguin pertinents contra les persones que causen incidències a la continuïtat del subministrament elèctric. Supervisar el procediment d'atenció i suport a les persones usuàries del subministrament elèctric, tant pel que fa a la dotació com amb relació als municipis o barris en els quals s'acumulen les incidències en el subministrament elèctric. Elaborar informes periòdics de la qualitat del subministrament elèctric als barris de la Font de la Pólvora i el Culubret, amb referència als procediments sancionadors iniciats en els darrers anys».

La FAV vol mostrar, doncs, la seva preocupació per la manca de qualitat d'aquest servei i es posa a disposició de les institucions per treballar i col·laborar a resoldre aquesta situació tan delicada que afecta barris de la nostra Federació i altres de la nostra ciutat.