La línia 7 del bus urbà de la ciutat de Girona, operada per Transports Municipals del Gironès SAU (TMG), modificarà el trajecte a partir del dilluns 19 d'agost. Des d'aquesta data, i durant un període de prova de sis mesos, hi haurà una sèrie de canvis en les parades i en el recorregut dels vehicles a la zona del Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona.

La novetat principal és que s'implantarà el transport a demanda per a persones amb mobilitat reduïda a la plaça de Sant Domènec. Així doncs, les persones que necessitin fer ús d'aquest servei caldrà que, en primer lloc, estiguin autoritzades per l'Ajuntament de Girona per fer-ho i, en segon lloc, que sol·licitin prèviament la parada del bus quan necessitin pujar o baixar a la plaça.

Pel que fa a la sol·licitud de la parada, es pot fer de diverses maneres: d'una banda, si les persones en qüestió ja són dins del vehicle, poden avisar directament la persona conductora del bus perquè pari a Sant Domènec; i, d'altra banda, si el que necessiten és agafar el bus des de la parada de la plaça, podran fer la petició a través d'una aplicació mòbil o bé trucant a un telèfon que se'ls facilitarà quan facin la petició d'autorització.

A més, es crearan quatre noves parades al carrer de la Muralla, dues a la zona més propera a l'entrada al Campus del Barri Vell -que substituiran la parada de davant de la Facultat de Lletres, que quedarà anul·lada- i dues a la part baixa de Torre Gironella -davant dels números 5 i 7 del carrer de la Muralla. El trajecte de la línia 7 del bus també quedarà afectat pels canvis i, quan es faci el circuit de tornada des de Torre Gironella cap a Can Gibert del Pla, no es passarà pel carrer de la Muralla.

«La implantació del transport a demanda a la plaça de Sant Domènec era ja una de les mesures previstes dins del Pla de mobilitat urbana vigent de la ciutat, que es va aprovar el desembre del 2014. Amb aquesta actuació, es busca millorar la puntualitat, l'accessibilitat i la cobertura de la xarxa del transport públic en bus de la ciutat», va explicar la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda. Durant el període de prova, des de TMG s'avaluarà la satisfacció de les persones usuàries amb les modificacions de la línia 7, tant a través d'enquestes com mitjançant l'anàlisi d'ús de les parades i de l'aplicació mòbil.