Sant Narcís és, dels grans barris de Girona, el que concentra una propoporció més elevada de persones de 65 anys o més: un 23,6% del cens, segons l'Observatori de l'Ajuntament, una dada que atorga a Sant Narcís la condició de ser el que té la proporció més alta de veïns d'edat avançada. En números absoluts, de les 1.026 persones empadronades el 2019, 242 tenen més de 65 anys. Per contra, el barri on aquest grup d'edat representa un proporció menor és el Barri Vell, on de les 3.562 persones que hi viuen, només 377 superen els 65, el 10,6% de la població total. Per fer aquesta comparativa, Diari de Girona ha près en consideració només els barris on la població censada supera els 1.000 habitants .

Pel que fa al segon barri més envellit de Girona en termes relatius és el Mercadal, on el 21,4% dels veïns tenen 65 anys o més. Això signfica que d'un cens de 2.531 persones, 541 es formen part d'aquest grup d'edat. Tot just darrere s'hi situa el barri del Carme, amb 626 persones que ja han compert els 65 anys d'un total de 3.316, el18,9% del total. A poca distància s'hi troba Fontajau: allà, el 17,9% dels veïns han arribat als 65 anys (442 d'un total de 2.466 persones). Al barri de Palau, la proporció de cau fins al 17%, de manera que 765 de 4.493 veïns es troben dins la franja d'edat més avançada.

En l'extrem oposat, dels grans barris gironins el de la Font de la Pólvora s'erigeix com el segon menys envellit, amb només 397 veïns d'un cens de 3.265 que ja ha arribat o superat els 65 anys -el 12,1% del total. A Santa Eugènia la proporció és lleugerament superior, del12,5%, el que significa que 1.173 de 9.375 dels seus habitants tenen 65 anys o menys. A continuació apareix Can Gibert del Pla, amb un 13,2% -on, del total dels 7.631 empadronats, 1.006 tenen 65 anys o més. En un punt intermig s'hi situen els barris de Montjuïc, amb un 14,6%; Pont Major, amb un 15,3%; l'Eixample, amb un 16,3%, i Montilivi, amb un 16,6%, entre d'altres.

Evolució dels barris

Des de l'any 2017, el percentatge de població de 65 anys o més de Sant Narcís ha variat més aviat poc. Fa dos anys la proporció era, com al 2019, del 23,6%, mentre que el 2018 es va situar en el 23,7%, una dècima per sobre.

Pel què fa al Barri Vell, els majors de 65 representaven el 12,3% cens el 2017 i l'11,8% el 2018. Els descens, per tant, és contingut però constant.