L'Ajuntament de Salt treballa en la instal·lació de diverses càmeres de videovigilància a prop de contenidors de deixalles per detectar comportaments incívics. Les càmeres, va informar ahir l'equip de govern, es col·locarien en les zones on s'han detectat més problemes.

Els últims quatre mesos els agents cívics s'han dedicat a informar veïns i comerços sobre el correcte ús que s'ha de fer dels contenidors de recollida selectiva. Superada aquesta fase, el consistori estudia fer un pas més, amb la implantació de les videocàmeres i la posada en marxa de mesures coercitives, consistents en sancions que podrien oscil·lar dels 750 als 3.000 euros.

El regidor de Serveis Urbans, Josep Valentí, assenyala que l'acumulació de deixalles en determinats punts del municipi «no és un problema dels contenidors perquè, sovint, ens trobem amb bosses fora del dipòsit quan està gairebé buit. No podem admetre aquesta situació per insalubritat i per qualitat paisatgística i treballem per aplicar una tolerància zero davant l'incivisme».

Una de les mesures que ja s'ha posat en marxa des de fa alguns mesos consisteix a detectar persones que no dipositen la brossa correctament i deixen, per exemple, bosses fora dels contenidors quan no estan plens. Tècnics de l'Ajuntament han obert fins a 400 bosses i això ha permès identificar 154 persones que no es comportaven correctament.

El nou servei de neteja viària i gestió de residus es va començar a desplegar a Salt el mes de novembre del 2018 i, des d'aleshores, s'han anat implementant les millores que s'han considerat imprescindibles per adaptar-se a les necessitats de la vila.

A aquestes contínues adaptacions s'hi ha d'afegir una campanya informativa duta a terme pels agents cívics que, adreçada a comerços i particulars, s'ha centrat a explicar els detalls dels nous contenidors, els horaris de recollida dels voluminosos i els passos a fer per demanar que els operaris hi passin o, per exemple, com els comerços han de realitzar la recollida de vidre i cartó.

Recollida selectiva

Pel que fa a la recollida de vidre i cartó porta a porta als comerços del municipi, l'Ajuntament de Salt va esmentar que ja hi ha, a hores d'ara, fins a 201 establiments que en fan un bon ús. «Donem tota mena de facilitats a l'hora de fer aquest tipus de recollida però encara hi ha comerços que no s'hi han adherit, que deixen aquests residus als contenidors convencionals i provoquen que es col·lapsin.

A partir d'ara, després de mesos d'informar sobre el servei, ara també obrirem expedients sancionadors a qui no compleixi amb la normativa», avisa Valentí.