29 de agost de 2019
29.08.2019
Diari de Girona

Girona busca una empresa perquè l'ajudi a posar en ordre 8.000 cobraments pendents

Milers d'expedients per reclamar deutes estan en paper perquè el traspàs d'informació d'un sistema informàtic a un de nou no va incloure tots els casos «per limitacions» d'eines · Els treballadors rebran formació

29.08.2019 | 00:09
Girona busca una empresa perquè l'ajudi a posar en ordre 8.000 cobraments pendents

L'Ajuntament de Girona ha de buscar una empresa perquè l'assessori i l'ajudi a posar en ordre milers d'expedients de constrenyiment (procediment que s'inicia quan el deutor no paga voluntàriament una sanció o una multa i s'engeguen un seguit d'accions, com la imposició de sancions amb l'objectiu de cobrar i que pot acabar amb un embargament). Ara mateix, l'Ajuntament té uns 8.000 expedients en paper que ha de tractar manualment i necessita insertar-los a l'ordinador per automatitzar el procés per obligar al pagament de l'import que reclama al deutor o per donar-lo de baixa per insolvència.

El traspàs d'informació d'un anterior sistema informàtic al nou ha deixat aquests 8.000 expedients en fora de joc i caldrà incorporar-los al sistema. Al mateix temps, l'Ajuntament preveu fer dotze jornades de formació als treballadors de l'Ajuntament de l'area que tracta aquests temes per evitar, segons un informe municipal, «que es torni a donar una situació similar a l'existent en l'actualitat». Seran dotze jornades. Per tot plegat, hi ha reservats un màxim de 108.900 euros.

Tot arrenca el juliol de l'any 2017, quan es va acordar implantar una nou sistema d'informació tributari i de recaptació i que va entrar en marxa el 12 de febrer de l'any següent. En fer tot el procés de traspàs de dades, es va detectar que la majoria es podia fer satisfactòriament, però es va detectar que no passava amb un gruix d'expedients adminsitratius de constrenyiment. Els 8.000 expedients suposen «una dificultat de control i seguiment mecanitzat» del seu estat. La impossibilitat de fer el trasllat d'aquests documents es deuria, segons un informe municipal, «a algunes limitacions de les eines amb les quals comptava l'Ajuntament durant els anys anteriors».

Per fer un control i seguiment dels deutes i expedient en via executiva, el nou sistema requereix que totes les novetats sobre cada expedient estiguin gravades. Per aquest motiu, extraordinàriament s'ha de dur a terme un treball de gravació manual per tenir actualitzada la informació d'aquests expedients al nou sistema, a partir dels documents impresos. De la mateixa manera, l'Ajuntament considera necessari «depurar al màxim» tots aquells impostos pendents de cobrament i, tramitar, com abans millor, «expedients fallits i baixes per insolvència, amb la finalitat de disposar d'un pendent de cobrament el més net possible i així realitzar la gestió recaptatòria de forma més eficient».

Algunes d'aquestes actuacions s'han de fer mitjançant tasques manuals «laborioses», ja que requereixen revisions i anàlisi dels expedients. En alguns d'aquests treballs es considera que l'Ajuntament no disposa de prou recursos i que, per tant, es necessita «comptar amb suport especialitzat».

Un curset al personal municipal

De fet, l'Ajuntament ha obert un concurs públic per trobar una empresa per tal que li faci assistència personal per a la depuració dels cobraments pendents, mitjançant la gravació al sistema informàtic de les dades d'expedients en via executiva existents en paper i la tramitació de les baixes per prescripció i els fallits. A més a més, l'empresa que s'encarregui d'aquestes tasques haurà de fer tallers de «formació especialitzada» i d'aprofundiment en expedients de recaptació considerats de «complexitat alta».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook