Dues empreses han obtigut el servei de menjador de les set escoles bressol municipal de Girona i es repartiran 758.362 euros en dos anys. El concurs preveia dos tipus d'escola bressol segons si tenen cuina on poder elaborar el menjar o si s'haurà de portar en càterings. Al primer bloc hi ha les escoles bressol Baldufa, l'Olivera i la Devesa, i l'empresa que s'encarregarà de fer els menús serà la barcelonina Serunion. Cobrarà 397.914 euros (amb IVA) per dos anys i s'ha imposat a tres altres empreses que havien fet ofertes. Al segon bloc hi ha les escoles bressol Cavall Fort, el Pont, el Tren i Garbí i el servei anirà a càrrec de Bo i Sa Servei d'Àpats, amb seu a Sant Gregori, que s'ha imposat a una altra oferta i que cobrarà 360.448,00 euros (amb IVA) per dos anys. El contracte, en tots dos casos, podrà prorrogar-se dos anys més, any a any. Totes les escoles bressol donen atenció a infants d'1 a 3 anys d'edat; excepte l'escola bressol Garbí, que compta amb una aula de nadons, per la qual cosa caldrà elaborar menús de menjar triturat de menys de 12 mesos per a aquest servei.

El número d'àpats a l'any

Es fa una estimació de 195 dies de servei cada curs escolar. Els càlculs estimats reflecteixen un número màxim d'àpats anual que per al lot de les escoles amb cuina és de 32.000 dinars, 5.000 esmorzars (només se n'oferirà a la Baldufa) i 32.000 berenars. Per a les escoles que faran càtering, es preveuen 32.000 dinars i 32.000 berenars (la Garbí és on es preveu que més infants hi mengin i la Cavall Fort, la que menys).

Entre les condicions establertes per l'Ajuntament hi ha l'obligació que la planificació dels menús compti amb el vistiplau d'un dietista col·legiat i que s'adeqüi a l'edat dels infants tenint en compte les seves necessitats energètiques. A més, els menús no es podran repetir abans de transcorregudes cinc setmanes i cada menú estarà compost per l'àpat triturat, quan correspongui per edat, o bé un primer plat, un segon plat amb acompanyament, postres i pa.

Els menús que l'empresa adjudicatària elabori hauran de ser en funció de les temporades estacionals i hauran d'incloure una varietat i rotació de productes de temporada, i en tots els àpats hi haurà d'haver algun tipus de producte ecològic, de proximitat o de temporada, essent, com a mínim d'obligatorietat, un mínim setmanal de tres productes de proximitat i dos productes amb certificació ecològica.

A més, les empreses hauran de disposar de la possibilitat d'elaborar diverses tipologies de menú segons les edats, menús especials per a indisposicions esporàdiques i preveure menús especials per a casos mèdics, com al·lèrgies, diabetis o intoleràncies (al gluten o a la lactosa, per exemple). I haurà de seguir les pautes de dietètica alimentària, de varietat en l'elaboració dels aliments i de tècniques de cocció saludables.

Pel que fa al servei de càtering, l'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la utilització de contenidors homologats i haurà de disposar dels mitjans adequats per garantir la correcta conservació dels aliments fins al moment de servir-los.

Per què a tercers?

Per decret d'alcaldia, en data 2 de juny de 2015, es van adjudicar els dos lots del contracte de serveis de menjador de les escoles bressol municipals a l'empresa Càtering Vilanova SL. El contracte es va adjudicar per dos anys, prorrogable per dos anys més. Segons un informe justificatiu, ara s'ha optat, de nou, per la contractació del servei a tercers «per a una millor eficiència del servei ofert, ja que la corporació no disposa de personal especialitzat en l'àmbit, xarxa logística per als subministraments i capacitat per oferir el servei de manera simultània en diverses escoles bressol. Per tot això, es consideren «insuficients els recursos interns i s'opta per iniciar un contracte de serveis».