L'Ajuntament de Girona ha reparat recentment les voreres de l'avinguda de Ramon Folch. Les obres han consistit, principalment, a eixamplar els escocells i recol·locar els panots de les dues voreres i de l'espai central, que havien quedat malmesos i deformats com a conseqüència de l'acció de les arrels dels arbres. Les actuacions les han portat a terme les brigades municipals.