El 6% de la població de Girona va ser atesa durant el 2018 pels serveis socials de l'Ajuntament per la seva situació de pobresa. La major part d'aquestes persones tenien entre 31 i 50 anys, estaven endeutades i el 29% no tenia habitatge o estava en risc de perdre'l. Aquestes són les dades que es recullen en la Memòria de Drets Socials de la corporació.

Concretament, 5.932 persones van ser ateses l'any passat pels serveis bàsics d'atenció social de l'Ajuntament. Una xifra que representa el 6% de la població de Girona i que no varia gaire respecte al 2017, quan es van atendre a 6.159 persones.

Totes elles van rebre una atenció individual. Segons s'exposa en l'informe aquest és l'«espai per excel·lència» per ajudar aquestes persones perquè «permet conèixer i valorar la situació familiar de la persona». Tot i això, també es van atendre aproximadament 4.830 persones a través de projectes i programes comunitaris.

Població atesa

De les 5.932 persones ateses, destaca que la major part són joves i hi ha més presència femenina. Exactament, un 41% (2.435 persones) tenia entre 31 i 50 anys. Destaquen també els 518 infants (fins a 11 anys) que es van atendre des dels serveis socials. Pel que fa al gènere, un 63,3% eren dones i un 36,1%, homes (la resta no s'ha registrat).

Els tècnics socials, en el primer pas de l'atenció individual, diagnostiquen les situacions de risc d'exclusió social en què es troba la persona. També els seus col·lectius i entorns. En funció del motiu pel qual s'atén una persona es recullen dades diferents (l'àmbit econòmic, la cobertura d'habitatge o la situació laboral, entre d'altres).

L'endeutament de les persones va augmentar el 2018, segons s'exposa en l'informe. Del total de persones ateses, es va registrar la situació de 2.048 persones. D'aquestes, un 67% estaven endeutades per: temes d'hipoteques i lloguers (605 casos), per no poder pagar les factures de llum o gas (674), per préstecs i targetes bancàries (151) i altres (340).

Pel que fa a la cobertura d'habitatge, els serveis socials van valorar la situació de 4.389 persones. De la memòria es desprèn que un 29% no tenia habitatge o estava en risc de perdre'l.

328 ocupacions d'un habitatge

Concretament, un 24,6% no tenia un habitatge propi, és a dir, havien ocupat un habitatge (328 casos), estaven acollits (313), vivien en una habitació llogada (360) o en un pis compartit (80). D'altra banda, un 4,5% estava en risc de perdre la llar per, majoritàriament, estar en un procés de desnonament (73 casos).

Un altre dels factors estudiats pels serveis socials és la situació laboral. En aquest cas, es van recollir les dades de 2.761 persones que estaven en edat laboral. D'aquestes, un 59% estaven aturades, mentre que la resta estaven estudiant o eren autònoms (un 15%), tenien contractes eventuals (un 13%), tenien un contracte fix (7%) o treballaven sense contracte (un 6%).

En relació amb els grups d'edat, aquells col·lectius especialment vulnerables en aquesta qüestió són els joves i els majors de 45 anys per les dificultats que suposa entrar al mercat laboral. I per raons de gènere, les dones també presenten més vulnerabilitat que els homes. De les 1.840 persones aturades registrades, un 58% eren dones.

Ajudes econòmiques

Un cop avaluada la situació de la persona, els tècnics procedeixen a oferir-li diferents recursos de suport i acompanyament, així com prestacions i ajudes. El 2018 es van donar un total de 2.886 ajudes d'urgència social, 526 més que el 2017. Aquest és un tipus d'ajut econòmic que serveix per donar suport a una necessitat puntual o resoldre l'espera de la resolució d'una ajuda més estable.

D'altra banda, també es va ajudar a pagar despeses d'alimentació a 7.290 persones a través d'un conveni de col·laboració entre Càritas, Creu Roja i el Banc dels Aliments. També es van donar 912 ajudes per pagar la llum o el gas, 3.574 vals per a medicaments i 481 complements a la beca de menjador.