Un grup de veïns del barri del Mercadal s'ha queixat insistentment a l'Ajuntament de Girona de les actuacions de grafiters a les parets del seu edifici i acusen el consistori de no ser prou «proactius» per evitar que cada dos per tres hi hagi pintades a les parets per molt que l'empresa de neteja contractada per l'Ajuntament els esborri.

«Netegen i en 48 hores o menys ja torna a estar pintat», es queixa un dels residents. «Aquest any com a mínim ja han vingut cinc cops a netejar». Exposen que han escrit al consistori i que han avisat per la bústia de suggeriments multitud de vegades i que en una ocasió que van indicar que la paret no havia quedat prou neta els va acabar trucant l'empresa de le neteja demanant-los que no hi tornessin perquè els «picaven el crostó» a ells. Hi ha cops que no han rebut resposta.

En una altra ocasió quan van preguntar al consistori què feien per evitar la proliferació de pintades per la ciutat, els van respondre que «ofereixen parets als artistes que ho sol·liciten». No obstant, això correspondria només a aquests grafiters que demanen permís per poder pintar sense en un lloc amb autorització. Molts cops, però, no és així, i els grafiters es dediquen a escampar la sense firma per tot arreu on poden, si pot ser en lloc de risc però visibles (en punts alts o en moviment, per exemple), i sempre esquivant la policia o algun veí que els pugui delatar.

Hi ha una comunitat de veïns que es planteja, fins i tot, instal·lar càmeres de videovigilància a l'entrada del seu edifici per mirar si, d'aquesta manera, actua d'efecte dissuasiu.

L'Ajuntament de Girona té un servei de neteja contractat per eliminar les pintades, la publicitat i altres elements adherits a les façanes i altres paraments verticals, paviments de carrers i elements de mobiliari urbà. Aquest servei funciona al Barri Vell (inclòs el Mercadal), Pedret, Vista Alegre i a l'Eixample Nord. Segons l'Ajuntament, aquest servei realitza una mitjana de 600 intervencions mensuals, segons consta a la memòria de l'àrea de Mobilitat i Via Pública. No obstant, és una xifra que es repeteix en aquest resum anual des de fa diversos anys.

Actualment aquest servei va a càrrec de l'empresa Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC) per 135.000 euros anuals després de guanyar un concurs públic obert al qual s'havien presentat tres empreses més.

Cal tenir en compte que aquesta neteja no inclou alguns espais privats com ara persianes de comerços i que als barris de la resta de la ciutat que no estan inclosos al contracte esmentat l'eliminació de pintades la porten a termes les brigades municipals.

Abans de la contractació del servei a FCC, la neteja havia anat a càrrec del Grup Èxit (que engloba la Fundació Privada Drissa, Ecosol de Càritas i Fundació Ramon Noguera), que també va guanyar un concurs públic, per uns 136.000 euros a l'any.