L'Ajuntament de Sarrià de Ter vol crear taules de gestió ambiental i urbanística als barris per tal de fer diagnosis de l'estat dels carrers i per resoldre les incidències més immediates. A través d'un grup de WhatsApp i en reunions continuades, els veïns podran fer arribar les seves observacions sobre qüestions com la neteja viària, l'estat dels jardins i parcs, l'enllumenat públic, les obres, les obstruccions a la via pública o el mobiliari urbà.

A aquestes trobades hi assistirà el regidor del barri i el de medi ambient, un assessor extern, un representant de cada partit polític, tres membres de l'Associació de Veïns, un membre per cada entitat i dues persones voluntàries. En el cas del grup de WhatsApp també hi haurà el cap de la brigada, l'arquitecte municipal i el tècnic de medi ambient i de participació.

Cadascun dels participants podrà enviar fotografia de l'incident o proposta. Això sí, haurà de definir bé la ubicació i donar la informació complementària necessària. Posteriorment, l'assessor extern classificarà la prioritat i l'elevarà al responsable. Un cop solucionada la incidència, l'assessor penjarà la fotografia de reposició indicant la data i el tipus d'actuació que s'ha fet, o es donarà informació sobre la decisió que hagi pres l'equip de govern.

«Es tracta d'un instrument de participació ciutadana amb la voluntat de fer una diagnosi en continu de les necessitats urbanes i ambientals i guanyar eficàcia per resoldre aquelles incidències que requereixin una resposta immediata», explica el consistori en un comunicat. Les taules es desenvoluparan als barris de Sarrià de Dalt-Socs, Pla de l'Horta-Boscosa-Xuncla-Entorns, Pla dels Vinyers, La Rasa i Sarrià de Baix.