ERC Girona proposa incloure un recàrrec del 50% en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges buits que són propietat de grans tenidors. "Aquesta proposta pretén ajudar a mobilitzar els immobles desocupats", explica la formació. Els republicans han fet públiques les seves propostes per a les ordenances fiscals del 2020 posant èmfasi en l'objectiu d'aconseguir unes ordenances més justes socialment i amb la mirada posada en intentar pal·liar la crisi mediambiental.

A la ciutat de Girona hi havia aproximadament 772 immobles desocupats el 2017, la meitat d'ells en mans de grans tenidors segons un informe de l'Ajuntament. Unes dades alarmants per ERC tenint en compte que "l'encariment de l'habitatge ve determinat en gran part pel desequilibri entre l'oferta i la demanda, tant en el mercat de lloguer com en el de compra-venda". La formació exposa que aquest desequilibri "ha implicat un increment de gairebé el 30% en els preus dels lloguers a la ciutat, fent que l'esforç econòmic de les famílies gironines s'acosti cada cop més a pràcticament la meitat dels seus ingressos".

Davant d'això, ERC proposa incloure el cobrament d'un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'IBI als immobles desocupats que siguin propietat de grans tenidors. Una mesura que l'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir en el ple municipal.

Increment de l'IBI a grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries

Paral·lelament, els republicans també proposen augmentar l'IBI a les superfícies amb un valor cadastral superior als 400.000 euros, on s'hi inclourien grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries. Al mateix temps, també aposten per reduir l'impost al petit comerç, com ja es fa en altres poblacions com Barcelona, Badalona o Sabadell. "Aquest canvi afavoriria el petit comerç, que sol tenir dificultats per competir amb grans marques i empreses", explica la formació. Afegeixen que els petits comerciants són "molt important per la progressió econòmica de la ciutat i l'ocupació d'espais propers en barris de la ciutat, minimitzant la necessitat dels desplaçaments en vehicles privats cap a zones comercials".

Bonificacions de l'IAE a les empreses que utilitzin energies verdes

El grup republicà també inclou la proposta de bonificar un 40% l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) del primer any, i un 25% els següents tres anys, a aquelles empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració. En aquest cas, els republicans consideren que malgrat que aquest impost s'aplica sobretot a grans empreses, la situació d'emergència climàtica actual justifica aquelles mesures destinades a reduir l'impacte ambiental de les empreses de la ciutat. Això si, les bonificacions serien aplicables només quan la potència instal·lada en cogeneració o renovables superi els 75kW i la instal·lació no resti obligada per normativa, concreten.