El PSC reclama que Girona posi fil a l'agulla per redactar una ordenança d'olors. Els socialistes presentaran al proper ple una moció perquè l'equip de govern engegui la preparació d'aquesta normativa i que s'aprovi abans d'un any amb consens entre l'equip de govern i tots els grups municipals. En la mateixa moció es preveu «establir un període de transició de sis mesos per tal que les indústries i empreses de Girona es puguin adaptar a l'ordenança d'olors de l'Ajuntament».

El document també proposa «iniciar les accions necessàries per fer un seguiment de les activitats que són generadores d'emissions de gasos a l'atmosfera i, en especial, portar-ho a terme al barri de Pont Major, on hi ha hagut problemes d'aquests tipus denunciats pels seus veïns des de fa molt de temps».

Lideratge en l'àrea urbana

Precisament, en aquesta moció, el PSC recorda que l'Ajuntament, «tant pel seu compromís per donar solucions a problemes concrets de la ciutadania que viu en zona urbana com pel seu paper de lideratge en l'àrea urbana, té el deure de regular les conseqüències d'activitats que des de fa temps han provocat malestar, queixes i accions públiques al barri de Pont Major i al municipi de Sarrià de Ter». Els socialistes es refereixen a les pudors de la fàbrica Hinojosa.

En la moció, el PSC explica que «l'olor és un element que cada vegada s'analitza més en diferents països europeus a causa de les molèsties i greuges que pot ocasionar» i recorda que està demostrat que l'exposició freqüent a les males olors de l'atmosfera redueix la qualitat de vida i pot accelerar l'aparició de trastorns patològics. La moció també recull que les olors es poden desprendre de reaccions químiques de descomposició, instal·lacions industrials, depuradores d'aigua, tractament de residus, eliminació de despulles animals o indústries químiques, entre d'altres; i explica que les substàncies que provoquen les olors poden quedar en ocasions per sota del límit de la detecció analítica, tot i que sí que existeixen «mesures olfactomètriques». D'altra banda, també existeixen «diferents tipus de mesures correctores a partir de diverses tècniques (tèrmiques, fisicoquímiques i biològiques) per a la reducció efectiva d'emissions d'olors».

A la moció, el PSC apunta que «la falta d'una legislació específica» que reguli les concentracions en emissions de compostos a l'atmosfera» fa més necessarià la implicació municipal. Així mateix, també posa l'èmfasi en la prevenció.